Kontakt

Ljudska Univerza
Murska Sobota

Zavod Za Permanentno Izobraževanje


Slomškova ulica 33
9000 Murska Sobota

Telefon:
02 536 15 60

Fax:
02 532 16 24

E-pošta:
info@lums.si

DŠ:
SI15053083

UJP:
01280-6030716923

Matična številka:
5052157000

Aktualno

Vpis OŠO - Osnovna šola za odrasle

Vpis OŠO - Osnovna šola za odrasle
Razpis za vpis v šolskem letu 2016/17 Ime in sedež izobraževalne organizacije

LJUDSKA UNIVERZA MURSKA SOBOTA Zavod za permanentno izobraževanje Slomškova ulica 33 9000 Murska Sobota
Ime izobraževalnega programa za odrasle OSNOVNA ŠOLA ZA ODRASLE
Javno veljavni izobraževalni program DA
Število prostih mest 45
Pogoji za vpis - izpolnjena osnovnošolska obveznost ali dopolnjenih vsaj 15 let
Rok za prijavo na razpis za vpis in za predložitev dokumentacije 30.8. 2016 do 30. 9. 2016
Postopek za izvedbo vpisa V program se prijavite osebno pri organizatorju izobraževanja odraslih (spodaj navedena kontaktna oseba). Ob prijavi je potrebno predložiti: - originalno spričevalo zadnjega razreda, ki ste ga končali oz. obiskovali, - potrdilo o končani osnovnošolski obvezi, - poročni list ali listino o spremembi priimka (če ste ga v letih od OŠ spremenili), - osebno izkaznico ali drug uradni dokument z EMŠO številko.
Predviden začetek izobraževanja 3. 10. 2016
Način in pogoji izvedbe izobraževanja - razredno- predmetna oblika - individualne konzultacije - kombinacija oblik
Načini in oblike preverjanja in ocenjevanja znanja - sprotno in napovedano (pisno, ustno, izdelek).
Pogoji za uspešno dokončanje izobraževanja - uspešno opravljeni vsi izpiti in obveznosti v programu
Višina prispevka - brezplačno
Kontaktna oseba Mateja Rajh 02 536 15 69 051 318 133 mateja.rajh@lums.si

« nazaj

 

     

 
   


  
  

    
    

       


 PUM-O

 

 Študijski krožki