Kontakt

Ljudska Univerza
Murska Sobota

Zavod Za Permanentno Izobraževanje


Slomškova ulica 33
9000 Murska Sobota

Telefon:
02 536 15 60

Fax:
02 532 16 24

E-pošta:
info@lums.si

DŠ:
SI15053083

UJP:
01280-6030716923

Matična številka:
5052157000

Aktualno

BREZPLAČNI TEČAJI - PRIDOBIVANJE KOMPETENC 2016-2019V letu 2016 se lahko vključite v različne izobraževalne programe pri petih različnih izvajalcih v Pomurski regiji. 

Prednost pri vključitvi imajo zaposleni, starejši od 45 let z manj kot 4 letno srednjo šolo.   
  
Operacijo delno financira  Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega  sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe: 10. 1. Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanj, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih možnosti učenja, vključno prek poklicnega usmerjanja in validiranja pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja: 10. 1. 1. Izboljšanje kompetenc manj vključenih v vseživljenjsko učenje. 

« nazaj

 

     

 
   


  
  

    
    

       


 PUM-O

 

 Študijski krožki