Kontakt

Ljudska Univerza
Murska Sobota

Zavod Za Permanentno Izobraževanje


Slomškova ulica 33
9000 Murska Sobota

Telefon:
02 536 15 60

Fax:
02 532 16 24

E-pošta:
info@lums.si

DŠ:
SI15053083

UJP:
01280-6030716923

Matična številka:
5052157000

Aktualno

Praznujemo EVROPSKI DAN JEZIKOV!

Praznujemo EVROPSKI DAN JEZIKOV!Praznujte z nami EVROPSKI DAN JEZIKOV!

Od leta 2001 praznujemo vsako leto 26. septembra evropski dan jezikov. Namen praznika je spodbujanje vseživljenjskega učenja jezikov, večjezičnosti in medkulturnega razumevanja ter zavzemanje za bogato jezikovno in kulturno raznolikost v Evropi. 


Na Ljudski univerzi Murska Sobota se zavedamo velikega pomena znanja tujih jezikov, ki nam omogoča boljše medsebojno razumevanje in premagovanje kulturnih razlik, saj imamo že dolgo tradicijo jezikovnega izobraževanja. V naši pestri ponudbi tako najdete različne tečaje nemščine, angleščine, madžarščine, italijanščine, francoščine, španščine, ruščine, latinščine, hrvaščine, poljščine, slovaščine, kitajščine, slovenščine kot drugi in tuji jezik in celo arabščine. 

Več koristnih informacij in zanimivosti o jezikih nasploh ter o prazniku najdete na tej STRANI

Pozivamo vas, da tudi sami širite glas o evropskem dnevu jezikov in tako prispevate k ozaveščanju pomena večjezičnosti in medkulturnega razumevanja. 

NAGRADNA IGRA!
Med vsemi tistimi, ki boste danes do polnoči (26. 9. 2017) VŠEČKALI in DELILI našo OBJAVO o tem na naši Facebook strani, bomo IZŽREBALI 1 OSEBO, ki bo prejela praktične promocijske nagrade LUMS.  
 


Ali ste vedeli, da …?

01Na svetu obstaja med 6000 in 7000 jezikov, ki jih govori 7 milijard ljudi, ki živijo v 189 samostojnih državah.

02V Evropi obstaja približno 225 avtohtonih jezikov, kar je približno 3% vseh svetovnih jezikov.

03Večino vseh svetovnih jezikov govorijo v Aziji in Afriki.
 

04Najmanj polovica svetovnega prebivalstva je dvojezična ali večjezična, kar pomeni, da govorijo dva ali več jezikov.

05V vsakdanjem življenju se Evropejci vse pogosteje srečujemo s tujimi jeziki. Obstaja potreba za spodbujanje zanimanja za jezike med državljani Evrope.

06Mnogi jeziki imajo 50.000 ali več besed, toda posamezni govorci ponavadi uporabljajo le majhen delež celotnega besedišča. V vsakdanjih pogovorih ljudje uporabljajo le nekaj sto besed.

07Jeziki so neprestano v stiku in eden na drugega vplivajo na mnogo načinov. Angleščina si je v preteklosti sposojala besede in besedne zveze od mnogih jezikov in evropski jeziki si zdaj sposojajo mnogo angleških besed.

08V svojem prvem letu življenja otrok izgovori veliko različnih glasov, pri približno enem letu izgovori prve razumljive besede, pri približno treh letih tvori sestavljene povedi, pri petih letih obvlada več tisoč besed.

09Materni jezik je največkrat tisti, ki ga najbolje znamo in največ uporabljamo. Vendar obstajajo ljudje, ki so popolnoma dvojezični, kar pomeni, da govorijo dva jezika popolnoma enako dobro. Največkrat pa pri dvojezičnih ljudeh ni popolnega ravnovesja med obema jezikoma.

10Dvojezičnost prinaša veliko prednosti: učenje dodatnih jezikov je veliko lažje, pospešuje miselne procese in omogoča stike z drugimi ljudmi in njihovimi kulturami.

11Dvojezičnost in večjezičnost prinašata tudi ekonomske prednosti: za ljudi, ki govorijo več jezikov je na voljo več služb, večjezična podjetja so tudi bolj konkurenčna od enojezičnih.

12Jeziki so v sorodu podobno kot člani družine. Večina evropskih jezikov pripada veliki Indo-evropski jezikovni družini.

13Večina evropskih jezikov spada v tri velike jezikovne skupine: germansko, romansko in slovansko jezikovno skupino.

14Germanska jezikovna skupina vključuje med drugim tudi danščino, norveščino, švedščino, islandščino, nemščino, nizozemščino, angleščino in jidiš.

15Romanska jezikovna skupina med drugim vključuje tudi italijanščino, francoščino, španščino, portugalščino in romunščino.

16Slovanska jezikovna skupina vključuje med drugim tudi ruščino, ukrajinščino, beloruščino, poljščino, češčino, slovaščino, slovenščino, srbščino, hrvaščino, makedonščino in bolgarščino.

17Večina evropskih jezikov uporablja latinico. Nekateri slovanski jeziki uporabljajo cirilico. Grščina, armenščina, gruzijščina in jidiš imajo svoje abecede.

18V večini evropskih držav obstajajo regionalni ali manjšinski jeziki – nekateri od teh so pridobili uradni status.

19Ne-evropski jeziki, ki se največ uporabljajo na evropskih tleh, so arabščina, kitajščina in hindujščina, ki imajo vsaka svoj sistem pisave.

20Rusija (148 milijonov prebivalcev) ima daleč največ jezikov, ki se govorijo na njenem ozemlju: med 130 in 200, odvisno od kriterijev.

21Zaradi pritoka migrantov in beguncev je Evropa postala v glavnem raznojezična. Samo v Londonu ljudje govorijo kakšnih 300 jezikov (arabščino, turščino, kurdščino, berberščino, hindujščino, punjabi …).

(Vir: http://edl.ecml.at/LanguageFun/LanguageFacts/tabid/1859/language/Default.aspx) 


« nazaj

 

     

 
   


  
  

    
    

       


 PUM-O

 

 Študijski krožki