Kontakt

Ljudska Univerza
Murska Sobota

Zavod Za Permanentno Izobraževanje


Slomškova ulica 33
9000 Murska Sobota

Telefon:
02 536 15 60

Fax:
02 532 16 24

E-pošta:
info@lums.si

DŠ:
SI15053083

UJP:
01280-6030716923

Matična številka:
5052157000

Aktualno

Pripravljamo enodnevni seminar o novi Uredbi o upravnem poslovanju

Pripravljamo enodnevni seminar o    novi Uredbi o upravnem poslovanju

Ljudska univerza v Murski Soboti pripravlja enodnevni seminar   

Nova Uredba o upravnem poslovanju


 ki je bila objavljena v Uradnem listu RS, št. 9/2018 in določa spremenjeno poslovanje organov državne uprave,

 organov lokalnih skupnosti in drugih pravnih in fizičnih oseb, kadar ti na podlagi javnih pooblastil opravljajo upravne naloge.   


  Seminar Nova Uredba o upravnem poslovanju  bo  v sredo, 9. 5. 2018 ob 9.00  v prostorih Ljudske univerze Murska Sobota,  na Slomškovi ulici 33 v Murski Soboti.  


 Kontaktna oseba za podrobnejše informacije: Danijel Petkovič, tel.: 02 536 15 63, 

 e-mail: danijel.petkovic@lums.si 


« nazaj

 

     

 
   


  
  

    
    

       


 PUM-O

 

 Študijski krožki