Kontakt

Ljudska Univerza
Murska Sobota

Zavod Za Permanentno Izobraževanje


Slomškova ulica 33
9000 Murska Sobota

Telefon:
02 536 15 60

Fax:
02 532 16 24

E-pošta:
info@lums.si

DŠ:
SI15053083

UJP:
01280-6030716923

Matična številka:
5052157000

Aktualno

Sofinanciranje neformalnih izobraževanj in usposabljanj zaposlenih

Sofinanciranje neformalnih izobraževanj  in usposabljanj zaposlenih  
Obveščamo vas, da je Javni štipendijski, razvojni, invalidski  in preživninski sklad Republike Slovenije  16.5.2018   objavil   Javni razpis za sofinanciranje neformalnih izobraževanj in usposabljanj zaposlenih.

Javni razpis...  
Do sofinanciranja so  upravičena neformalna izobraževanja, kot na primer: 
usposabljanja za znanja, katera so v veliki meri prenosljiva tudi na druga podjetja ali delovna področja in ga zaposleni ne uporablja samo ali v pretežni meri na svojem trenutnem ali prihodnjem delovnem mestu v podjetju (npr. računalniška znanja, znanja jezikov, komunikacija, mediacija ...) in se zaključijo s potrdilom o udeležbi oz. z dokazilom o zaključenem usposabljanju, usposabljanja, ki omogočajo posodobitev že obstoječih znanj, kvalifikacij ali nadgradnjo za potrebe opravljanja poklica in se zaključijo z dokazilom o zaključenem usposabljanju (npr. usposabljanja za pridobitev dodatnih kvalifikacij, priprave na postopke ugotavljanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij, priprave na postopke ugotavljanja in potrjevanja temeljnih poklicnih kvalifikacij in/ali preverjanje in potrjevanje nacionalne poklicne kvalifikacije ali temeljnih poklicnih kvalifikacij, usposabljanja za pridobitev poklicno specifičnih znanj, kompetenc, pridobitev licenc za opravljanje poklica).   
  
Razpis je namenjen: 
- posameznikom, ki so v rednem delovnem razmerju v Republiki Sloveniji,
- samostojnim podjetnikom, pod pogojem, da niso v delovnem razmerju pri drugem delodajalcu; 
- posamezniki, ki so vpisani v razvid samozaposlenih v kulturi,  
- posameznikom, ki so bili v programe vključeni v obdobju od 1.9.2017 
- 31.8.2018 in so si stroške sami plačali in jih niso dobili povrnjenih s strani delodajalca ali iz drugih javnih ali zasebnih virov.  Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani www.sklad-kadri.si.  

Posamezni prijavitelj je lahko upravičen do povrnitve stroškov v višini največ 610,00 EUR.  Vloge se  lahko oddajo takoj po končanem izobraževanju/usposabljanju oz. najkasneje 5.9.2018.     

Za podrobnejše informacije in pomoč pri urejanju prijave obiščite Svetovalno središče Murska Sobota. Informacije in pomoč so brezplačne in zaupne. 

Obiščite nas  osebno na sedežu Svetovalnega središča Murska Sobota na Slomškovi ulici 33 v Murski Soboti, po telefonu 02  536-15-76 in 031 637 243 ali po elektronski pošti svetovalno.sredisce@lums.si                                                       


  Alojz Sraka, vodja Svetovalnega središča  Murska Sobota 

« nazaj

 

     

 
   


  
  

    
    

       


 PUM-O

 

 Študijski krožki