Kontakt

Ljudska Univerza
Murska Sobota

Zavod Za Permanentno Izobraževanje


Slomškova ulica 33
9000 Murska Sobota

Telefon:
02 536 15 60

Fax:
02 532 16 24

E-pošta:
info@lums.si

DŠ:
SI15053083

UJP:
01280-6030716923

Matična številka:
5052157000

Aktualno

Javni razpis za sofinanciranje šolnin za dvig izobrazbene ravni

Javni razpis za sofinanciranje šolnin za dvig izobrazbene ravni

Spoštovani, obveščamo vas, da je Javni štipendijski, razvojni, invalidski  in preživninski sklad Republike Slovenije  31. 8. 2018 PODALJŠAL   JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE ŠOLNIN ZA DVIG IZOBRAZBENE RAVNI I. (v nadaljevanju DIR)  

Do sofinanciranja šolnin so upravičeni posamezniki ki: 
 -      so pred programom za katerega uveljavljajo šolnino po tem razpisu, imeli končano največ srednjo poklicno izobrazbo ali manj,
 -      so sami poravnali šolnine,
 -      so v obdobju od 1. 1. 2014 do 30. 9. 2022  zaključili programe poklicnega in maturitetnega tečaja, mojstrske ali delovodske izpite -                      vključno  s pripravami,
 -      so oziroma BODO v obdobju od 1. 1. 2014 do 30. 9. 2022 zaključili programe nižjega, srednjega poklicnega, srednjega strokovnega         izobraževanja ali programe poklicno tehniškega izobraževanja (PTI),
 -      so se prekvalificirali na isti stopnji srednjega poklicnega izobraževanja. 


Posamezni prijavitelj je lahko upravičen do šolnine do največ 2.500, EUR. Vloge bo sklad sprejemal od dneva objave javnega razpisa dalje do porabe sredstev oziroma do 3. 10. 2022. Prednost imajo posamezniki, ki so pred vključitvijo v program za katerega uveljavljajo šolnino imeli zaključeno največ osnovno šolo in/ali bili stari 45 let.  


Za podrobnejše informacije in pomoč pri urejanju prijave  jih lahko napotite v Svetovalno središče Murska Sobota.  Informacije in pomoč bomo nudili osebno  na sedežu Svetovalnega središča Murska Sobota na Slomškovi ulici 33 v Murski Soboti, po telefonu 02  536-15-76 in 031 637 243 ali po elektronski pošti svetovalno.sredisce@lums.si                                                                          Alojz Sraka, vodja Svetovalnega središča   
                             
               
                     
             

« nazaj

 

     

 
   


  
  

    
    

       


 PUM-O

 

 Študijski krožki