Kontakt

Ljudska Univerza
Murska Sobota

Zavod Za Permanentno Izobraževanje


Slomškova ulica 33
9000 Murska Sobota

Telefon:
02 536 15 60

Fax:
02 532 16 24

E-pošta:
info@lums.si

DŠ:
SI15053083

UJP:
01280-6030716923

Matična številka:
5052157000

Katalog informacij

Katalog informacij javnega značaja

Prva objava 26. 6. 2008.
Druga (dopolnjena) objava 15. 3. 2010.
Tretja (dopolnjena) objava 2. 3. 2011

Četrta (dopolnjena) objava 15. 2. 2012

Peta (dopolnjena) objava 16. 2. 2016

Vsak zavezanec po ZDIJZ mora pripraviti katalog informacij javnega značaja. Pooblaščenec za dostop do informacij javnega značaja je katalog vnesel na spletno stran 26. 6. 2008.

Katalog je v tiskani obliki dostopen na sedežu Ljudske univerze Murska Sobota, Slomškova ulica 33, 9000 Murska Sobota.

Katalog informacij javnega značaja

 

     

 
   


  
  

    
    

       


 PUM-O

 

 Študijski krožki