Kontakt

Ljudska Univerza
Murska Sobota

Zavod Za Permanentno Izobraževanje


Slomškova ulica 33
9000 Murska Sobota

Telefon:
02 536 15 60

Fax:
02 532 16 24

E-pošta:
info@lums.si

DŠ:
SI15053083

UJP:
01280-6030716923

Matična številka:
5052157000

Aktualno

Slovenščina za zdravstvene delavce

Udeleženci: zdravniki, zobozdravniki in drugi zdravstveni delavci, katerih prvi jezik ni slovenščina.

Oblika izobraževanja: 80 urni tečaj

Potrebno predznanje: slušno razumevanje slovenščine
Glavne vsebine tečaja:
  • slovenski jezik za vsakdanje sporazumevanje
  • sporazumevanje na delovnem mestu z: bolniki, sodelavci, nadrejenimi
  • besedišče s področja medicine in zdravstvene dejavnosti
  • razumevanje in govorna ter pisna priprava besedil (diagnoze, izvidi, recepti ipd)
 Cilj tečaja je usposobiti zdravstvenega delavca za sporazumevanje:
  • v različnih situacijah in dogodkih na njegovem delovnem mestu
  • z bolnikom: razumevanje bolnika, npr. preprosta razlaga simptomov njegove bolezni
  • v pogovoru z bolnikom: postavljanje smiselnih vprašanj, razumljiva razlaga simptomov, terapije, kurativnih in preventivnih ukrepov, nasvetov in svetovanja
  • z ožjimi sodelavci; sporazumevanje z administrativnimi delavci, z drugim zdravstvenim osebjem; razumevanje in dajanje navodil, poročanje; v pogovoru, po telefonu, pisno
  • v pisni v pogovoru in pisno z nadrejenimi: poročanje, naslavljanje prošenj ipd.
  • komunikaciji: izpolnjevanje najrazličnejše dokumentacije in obrazcev (anamneze, diagnoze, poročila)
Reference predavateljice: prof. slovenščine, dolgoletna učiteljica v tečajih slovenščine za tujce v tečajih na Filozofski fakulteti v Ljubljani.  

Kraj izvedbe: Ljudska univerza Murska Sobota, Slomškova ul. 33, učilnica . 

Velikost skupine: 3 do 5 kandidatov. 

Cena: 
- 557,00 EUR (z 20% DDV) na osebo, možnost plačila na 3 mesečne obroke
- vključuje tečaj in potrebna gradiva.

Pričetek: 27. 2. 2013 ob 17.uri. 

Potek in trajanje: 
- 2 krat na teden: ponedeljki in srede, po 3 pedagoške ure 
- 3 mesece
Prijave:  do 20. 2. 2013, obrazec za evidenčno prijavo lahko pošljete po mailu: info@lums.si 


Dodatne informacije: info@lums.si , 02 536 15 60. 

« nazaj

 

     

 
   


  
  

    
    

       


 PUM-O

 

 Študijski krožki