Kontakt

Ljudska Univerza
Murska Sobota

Zavod Za Permanentno Izobraževanje


Slomškova ulica 33
9000 Murska Sobota

Telefon:
02 536 15 60

Fax:
02 532 16 24

E-pošta:
info@lums.si

DŠ:
SI15053083

UJP:
01280-6030716923

Matična številka:
5052157000

Aktualno

PUM konferenca, Program za celostno reševanje posledic osipništva pri mladostnikih

PUM konferenca, Program za celostno reševanje posledic osipništva pri mladostnikih
je potekala  4. aprila 2013 v prostorih MIZŠ v Ljubljani.
Udeležilo se jo je 105 gostov, med drugim  tudi predstavniki ministrstva Boštjan R. Zgonc, Katja Dovžak, Ema Perme in Maja Kobal Merkun, skrbnica pogodbe PUM. Konference so se  udeležili tudi predstavniki  Zavoda za zaposlovanje, Centrov za socialno delo, šolske svetovalne službe, nevladne organizacije, javni zavodi in druge institucije,  ki so na povezane s programom PUM.
 
Namen konference je bil seznaniti strokovno in širšo javnost z načinom dela v PUM, dobrimi praksami in uspehi ter opozoriti na potrebo delovanja programa v slovenskem prostoru.
 
Značilnosti in posebnosti mladih (osipnikov)  in njihovih težav socialne integracije je predstavil Bojan PUCELJ, transakcijski analitik. 
S strani mentorjev programa PUM so bila predstavljena strokovna izhodišča za delo - 4 stebri: interesne dejavnosti, izbirno projektno delo, produkcijsko projektno delo in individualni učni projekt.  V predstavitvi konkretnih rezultatov projektov so sodelovali udeleženci PUM-a s svojimi pogledi in izkušnjami.
 
Manuel KURAN  z Andragoškega centra Slovenije je predstavil rezultate evalvacijske študije programa PUM, ki potrjuje, da je program učinkovit pri večini zastavljenih ciljev.
V zaključni razpravi je bila izpostavljena problematika financiranja projekta in potreba po stabilnosti. S konferenco smo ponovno opozorili na koristnost in smiselnost programa PUM pri reševanju problematike osipništva in socialne izključenosti mladih. 
Po ustnih zagotovilih Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport se bo program v naslednjih dveh letih izvajal pod okriljem Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. 
 
Operacijo delno financirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007 - 2013, razvojne prioritete Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve Izboljšanje usposobljenosti posameznika za delo in življenje v družbi, temelječi na znanju.

« nazaj

 

     

 
   


  
  

    
    

       


 PUM-O

 

 Študijski krožki