Kontakt

Ljudska Univerza
Murska Sobota

Zavod Za Permanentno Izobraževanje


Slomškova ulica 33
9000 Murska Sobota

Telefon:
02 536 15 60

Fax:
02 532 16 24

E-pošta:
info@lums.si

DŠ:
SI15053083

UJP:
01280-6030716923

Matična številka:
5052157000

Kakovost

Komisija za kakovost

KOMISIJA ZA KAKOVOST

Na Ljudski univerzi Murska Sobota deluje skupina/komisija za kakovost že od leta 2003.

Komisija je bila v šolskem letu 2017/2018 potrjena s sklepom 25/3 na 25. seji sveta zavoda, 25. 9. 2017.


Komisija za kakovost:

  • Alenka Kučan, predsednica, svetovalka za kakovost
  • Mateja Rajh, organizatorka izobraževanja odraslih, članica
  • Danijel Petković, organizator izobraževanja odraslih
  • Mitja Peterka, sodelavec – koordinator, član
  • Tomaž Lapoša, organizator izobraževanja, član


Komisijo v primeru vpisa v srednješolske programe potrjuje na prvi jesenski seji Svet zavoda  Ljudske univerze Murska Sobota, oziroma jo pred sprejemom letnega delovnega načrta za šolsko leto potrdi direktorica zavoda.   

DELOVANJE KOMISIJE ZA KAKOVOST  Komisija se sestaja vsake tri mesece oziroma po potrebi, glede na naloge, ki jih izvaja v določenem obdobju. Člani obravnavajo vprašanja kakovosti, izvajajo samoevalvacijo in oblikujejo ter skrbijo za uresničevanje akcijskega načrta izboljšav. Del opravil komisije za kakovost je vezan tudi na Zakon o strokovnem in poklicnem izobraževanju. O svojem delu komisije za kakovosti  poroča vsaj enkrat letno na seji andragoškega zbora in na seji sveta zavoda, poročila o delu pa objavlja tudi na spletnih straneh in v letnem poročilu.   « nazaj

 

     

 
   


  
  

    
    

       


 PUM-O

 

 Študijski krožki