Kontakt

Ljudska Univerza
Murska Sobota

Zavod Za Permanentno Izobraževanje


Slomškova ulica 33
9000 Murska Sobota

Telefon:
02 536 15 60

Fax:
02 532 16 24

E-pošta:
info@lums.si

DŠ:
SI15053083

UJP:
01280-6030716923

Matična številka:
5052157000

Kakovost

Kakovost v svetovanju

Svetovalna dejavnost je del dejavnosti Ljudske univerze Murska Sobota. Financirana je projektno v okviru projektov Svetovanja 2016 – 2022 in Svetovanja 2017 in Svetovanje BO 2018. Posebnost teh projektov je, da se izvajajo v okviru svetovalne mreže z drugimi partnerji, zato je bila samoevalvacija kakovosti izvedena  skupaj z  drugimi partnerji v projektu. Samostojna samoevalvacija pa je tudi pogojena s standardi, in kazalniki kakovosti, ki so za področje svetovanja odraslim posebej opredeljeni.

 

Akcijski načrt ISIO  2018 FIN

 

SKUPNE Ugotovitve in zaključki samoevalvacije 2017 18

 

Skupne ugotovitve in zaključki SAMOEVALVACIJE KAKOVOSTI dejavnosti SVETOVALNEGA SREDIŠČA MURSKA SOBOTA v okviru partnerske mreže ISIO in SVZAP


Zapis evalvacjskega obiska pri nosilcih konzorcijev Svetovanje 2016-2022 (4. 6 .2019)


Akcijski načrt za razvoj kakovosti Svetovalnega središča Murska Sobota


« nazaj

 

     

 
   


  
  

    
    

       


 PUM-O

 

 Študijski krožki