Kontakt

Ljudska Univerza
Murska Sobota

Zavod Za Permanentno Izobraževanje


Slomškova ulica 33
9000 Murska Sobota

Telefon:
02 536 15 60

Fax:
02 532 16 24

E-pošta:
info@lums.si

DŠ:
SI15053083

UJP:
01280-6030716923

Matična številka:
5052157000

Kakovost

KAKOVOST NA LJUDSKI UNIVERZI MURSKA SOBOTA

 

Na Ljudski univerzi Murska Sobota se zavedamo pomena kakovosti v organizacijah za izobraževanje odraslih, ki jo vidimo predvsem v

 

  • zagotavljanju dostopnosti do kakovostnega vseživljenjskega učenja, svetovanja, izobraževanja in pomoči za uspešno učenje,
  • prilagajanju in usklajevanju izobraževalne ponudbe s potrebami posameznika in okolja,
  • udejanjanju strategije vseživljenjskosti učenja z vključevanjem v razvojne programe in projekte na lokalni, nacionalni in mednarodni ravni,
  • razvoju človeških virov in s tem uresničevanju strateških razvojnih ciljev regije,
  • zagotavljanju spodbudnega učnega in delovnega okolja za zaposlene, udeležence in predavatelje,
  • ohranjanju in krepitvi zaupanja in zadovoljstva naših uporabnikov in partnerjev z nenehno skrbjo za izboljševanje kakovosti naše izobraževalne ponudbe in naših storitev.

 

Da bi te cilje dosegali, sistematično skrbimo za svojo kakovost tako, da:

 

  • se nenehno sprašujemo, kakšno kakovost želimo in moramo dosegati,
  • spremljamo procese, rezultate in učinke svojega dela ter jih presojamo v odvisnosti od lastnih standardov kakovosti in nacionalno ter mednarodno opredeljenih standardov kakovosti izobraževanja odraslih in
  • razvijamo svojo kakovost tako, da se učimo, uvajamo novosti in vzdržujemo tista ravnanja, ki dajejo dobre rezultate.

 

Pravzaprav za kakovost na Ljudski univerzi Murska Sobota skrbijo vsi, ki so z njo povezani na kakršen koli način: zaposleni, zunanji sodelavci, udeleženci, partnerji iz lokalnega okolja...

Predloge, pobude, mnenja, kritike in pohvale nam posredujejo osebno, preko vprašalnikov, po elektronski pošti, z zapisom v knjigo pohval in pritožb ali s sporočilom oddanim v nabiralnik POKI.

 

Posebno skrb posvečamo tudi kakovosti v informiranju in svetovanju v izobraževanju odraslih, kjer smo na področju presojanja in razvijanja kakovosti posebej usposobili dva sodelavca - svetovalca v svetovalnem središču (več pod ISIO Svetovalno središče).

 

http://kakovost.acs.si/poki/

 

     

 
   


  
  

    
    

       


 PUM-O

 

 Študijski krožki