Kontakt

Ljudska Univerza
Murska Sobota

Zavod Za Permanentno Izobraževanje


Slomškova ulica 33
9000 Murska Sobota

Telefon:
02 536 15 60

Fax:
02 532 16 24

E-pošta:
info@lums.si

DŠ:
SI15053083

UJP:
01280-6030716923

Matična številka:
5052157000

Projekti

WOMEN - ŽENSKE SO PRIHODNOST

Podatki o projektu:

  

Akronim:         WOMEN

Celoten naziv:    Realising a Transnational Strategy against the brain-drain of well educated young women,

Izvedba transnacionalne strategije proti begu možganov izobraženih mladih žensk,

Programi in prioritete: Programi Srednje Evrope, prioriteta 1, področje 1.3 spodbujanje razvoja znanja

Začetek projekta: 1.7.2012                           

Trajanje: 30 mesecev

 

Vse o rezultatih natečaja "ŽENSKE SO PRIHODNOST/WOMEN ARE FUTURE" si oglejte TUKAJ

 

gdgdg

Na Ljudski univerzi Murska Sobota smo v drugi polovici leta 2012 postali partnerji v mednarodnem projektu z naslovom Izvedba transnacionalne strategije proti begu možganov izobraženih mladih žensk, krajše Women, ki ga financira Program Srednja Evropa, razvojni program EU za medregionalno sodelovanje 9-ih držav srednje Evrope.

 

V projektu sodeluje 12 partnerjev iz posameznih regij 5-ih srednje evropskih držav (Nemčija, Avstrija, Poljska, Madžarska, Slovenija), ki se v svojih okoljih soočajo z velikim odlivom izobraženega kadra, predvsem mladih izobraženih žensk.

 

Odhod mladih izobraženih ljudi iz regije ima že znane posledice:

-          stalno se slabša demografska slika regije, kar slabša tudi socialno kohezijo regije in

-          vse večji primanjkljaj visoko kvalificirane delovne sile na lokalnem trgu dela.

Tako se skozi čas stalno poslabšuje ekonomska konkurenčnost regije, zavira se njen dolgoročni razvoj, posledično pa je v regiji na voljo vse manj delovnih mest.

 

Izseljevanje mladih ljudi, predvsem mladih žensk, ima dvojni negativni vpliv na demografsko sliko regije:

-          vztrajno se viša povprečna starost prebivalcev, s čimer se stara celotna skupnost in

-          stalno se zmanjšuje število mladih izobraženih žensk, starih med 16 in 35 let, zato se rodi vse manj otrok, kar pomeni dolgoročno nižanje števila prebivalcev v regiji.

 

Cilji

Najpomembnejši cilj projekta Women je iskanje potencialnih rešitev za preprečevanje ali ublažitev »bega možganov« mladih visoko izobraženih žensk iz ruralnih regij, na podlagi predhodnih analiz demografskega stanja posamezne vključene regije.

Naš namen je identificirati težave in izboljšati pogoje, v katerih bi mlade visoko izobražene ženske v teh regijah lažje dosegle možnost razvoja poklicne kariere, kar bi zmanjšalo migracije v bolj urbana, lažje zaposljiva okolja.

S pomočjo pilotskih aktivnosti bomo poskušali prispevati k dvigu ekonomske konkurenčnosti regije. Sem spadajo izdelava inovativnega pristopa upravljanja demografskih sprememb in vzpostavitev mednarodne mreže zainteresiranih javnosti v regijah projektnih partnerjev, tj. v regijah, ki se soočajo s podobnimi demografskimi težavami.         

 

Pričakovani rezultati

Skozi obdobje trajanja projekta Women bomo s pilotskimi aktivnostmi dvigovali osveščenost ciljne skupine mladih visoko izobraženih žensk in za to tematiko zainteresirane javnosti, z namenom zmanjševati »beg možganov« mladih izobraženih žensk.

Končne ugotovitve bodo strnjene v transnacionalni strategiji in skupnemu akcijskemu načrtu za reševanje tovrstnih težav v regiji in se bodo uporabljale tudi po zaključku projekta. Uspešno izvedene pilotske aktivnosti v projektu bodo predvidoma ugodno vplivale na to, da se bodo mlade visoko izobražene ženske v manjši meri izseljevale iz slabše razvitih regij. 

 Obrazci za prijavo na natečaj - ŽENSKE SO PRIHODNOST:

Predstavitev natečaja

Prijavni obrazec (pdf)       Prijavni obrazec (doc., docx. - WORD)

Najava tekmovanja
"Kick off" sestanek, 29. - 30. 11. 2012 - Berlin« nazaj

 

     

 
   


  
  

    
    

       


 PUM-O

 

 Študijski krožki