Kontakt

Ljudska Univerza
Murska Sobota

Zavod Za Permanentno Izobraževanje


Slomškova ulica 33
9000 Murska Sobota

Telefon:
02 536 15 60

Fax:
02 532 16 24

E-pošta:
info@lums.si

DŠ:
SI15053083

UJP:
01280-6030716923

Matična številka:
5052157000

ISIO Svetovalno središče

Varovanje osebnih podatkov

Za potrebe razvojno - raziskovalne dejavnosti in za potrebe poročanja Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, ki financira delovanje dejavnosti svetovanje za odrasle  in s tem omogoča brezplačno svetovanje, bomo stranke ob obisku naše organizacije v telefonskem klicu ali elektronski pošti na naslov naše organizacije, prosili tudi za nekatere osebne podatke (ime, priimek, naslov, spol, starost, dokončana izobrazba, delovni status). Osebne podatke bomo za potrebe poročanja posredovali v takšni obliki (agregirana oblika), da iz njih ne bo razvidna identiteta strank. Stranke osebne podatke posredujejo prostovoljno. Pri tem jim zagotavljamo, da imajo kadarkoli pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja ali izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanje. Uporabnika osebnih podatkov sta Andragoški center RS ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. V skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/2007) je za zbirko osebnih podatkov o strankah na Ljudski univerzi Murska Sobota  vzpostavljena Zbirka osebnih podatkov o strankah. Upravljalec zbirke osebnih podatkov je  Ljudska univerza, Slomškova ulica 33, 9000 Murska Sobota . 


« nazaj

 

     

 
   


  
  

    
    

       


 PUM-O

 

 Študijski krožki