Kontakt

Ljudska Univerza
Murska Sobota

Zavod Za Permanentno Izobraževanje


Slomškova ulica 33
9000 Murska Sobota

Telefon:
02 536 15 60

Fax:
02 532 16 24

E-pošta:
info@lums.si

DŠ:
SI15053083

UJP:
01280-6030716923

Matična številka:
5052157000

ISIO Svetovalno središče

Samoevalvacija


V letu 2009 smo se vključili v projekt »Usposabljanje za uporabo modela samoevalvacije v svetovalnih središčih ISIO«, ki ga je Andragoški center Slovenije osnoval ob uvajanju modela presojanja in razvijanja kakovosti v mreži vseh svetovalnih središč za izobraževanje odraslih.

Usposabljanje za vodje svetovalnih središč in svetovalce je obsegalo osem 8-urnih delavnic, ki so nas vodile do izpeljave prve samoevalvacije. Najprej smo opravili analizo naše dejavnosti v letih 2007, 2008 in prvi polovici leta 2009. Uporabili smo metodo SWOT analize: dejavnost središča smo analizirali glede na prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti v notranjem in zunanjem okolju našega svetovalnega središča. SWOT analizo smo novembra 2009 nadgradili z anketiranjem naših svetovancev o zadovoljstvu s storitvami, ki jih nudimo. Na osnovi pridobljenih rezultatov smo pripravili samoevalvacijsko poročilo, kateremu je sledila izdelava akcijskega načrta za razvoj kakovosti.


Samoevalvacijska poročila opravljamo vsako drugo leto, poročila o spremljanju dela pa vsako leto. Tako smo v letu 2010 pripravili poročilo o spremljanju dela, v letu 2011 pa smo pripravili drugo samoevalvacijsko poročilo in poročilo o spremljanju dela. Vsa poročila so dostopna spodaj.


Samoevalvacijsko poročilo ISIO 2011

 

Poročilo o spremljanju ISIO 2011

 

Poročilo o spremljanju 2010


« nazaj

 

     

 
   


  
  

    
    

       


 PUM-O

 

 Študijski krožki