Kontakt

Ljudska Univerza
Murska Sobota

Zavod Za Permanentno Izobraževanje


Slomškova ulica 33
9000 Murska Sobota

Telefon:
02 536 15 60

Fax:
02 532 16 24

E-pošta:
info@lums.si

DŠ:
SI15053083

UJP:
01280-6030716923

Matična številka:
5052157000

ISIO Svetovalno središče

Zadovoljstvo


ZADOVOLJSTVO SVETOVANCEV S STORITVAMI SVETOVALNEGA SREDIŠČA

V mesecu novembru 2009 smo izvedli prvo raziskavo zadovoljstva svetovancev s storitvami svetovalnega središča s pomočjo anketnih vprašalnikov pri svetovancih, ki so svetovalno središče obiskali med 1. 3. 2008 in 28. 2. 2009. Anketne vprašalnike smo poslali na 492 naslovov. Prve ankete smo poslali 18. novembra in zadnje 21. novembra. Skupno smo do 4. decembra dobili vrnjenih 111 anket, od tega so bile tri nepopolne, tako da smo v vnesli odgovore za vključno 108 anketirancev. Vrnjenih je bilo 22% anketnih vprašalnikov.

Analiza rezultatov je pokazala, da je pri vprašanju, kako ste zadovoljni s svetovalnim pogovorom, bilo 34,26% zelo zadovoljnih svetovancev in 41,67% zadovoljnih svetovancev. Skupno je to 75,93% zadovoljnih svetovancev. Delno zadovoljnih je bilo 14, 81% svetovancev, ne posebej zadovoljnih in zelo nezadovoljnih pa 9,26% svetovancev.

Pri vprašanju o zadovoljstvu z ustreznostjo, natančnostjo in razumljivostjo informacij se je 65% odstotkov svetovancev zelo strinjalo, 32% pa deloma strinjalo s tem, da so v svetovalnem središču prejeli natančne informacije. 59% svetovancev se je zelo strinjalo, 38% pa se je deloma strinjalo, da so prejeli zadostno količino informacij. 76% svetovancev se je zelo strinjalo, 22% pa se je deloma strinjalo, da so bile prejete informacije razumljive. V prvem primeru ni bilo zadovoljnih 1,85%, v drugem primeru 2,78%, v tretjem primeru pa 1,85% svetovancev.

Pri vprašanju, če so svetovanci svojo težavo rešili s pomočjo svetovalnega središča, ugotovimo, da je svetovalno središče odločilno, zelo ali vsaj delno pripomogel k rešitvi njihovega problema, potem dobimo številko slabih 70% svetovancev. 15% svetovancev je menilo, da svetovalno središče ni ali pa bolj ni kot je pripomoglo k rešitvi njihove težave, kar lahko razumemo kot negativen delež pri tem vprašanju. 15% svetovancev, kot rečeno, še ni rešilo svoje težave. Tega ne moremo razumeti kot negativen učinek, temveč kot še nedokončano delo.

Pri vprašanju, koliko je svetovalno središče pomagalo pri vključitvi v vseživljenjsko učenje, ugotavljamo, da je le-to pri odločitvi za nadaljnje izobraževanje v celoti pomagalo v 28,7% primerov, deloma pa v 37% primerov, kar skupaj znaša dobrih 65% svetovancev. Pri izbiri ustreznega izobraževanja je svetovalno središče v celoti pomagalo pri 24% primerov, deloma pa pri 30,5% primerov, kar skupaj znaša okrog 55% svetovancev. Pri seznanjanju, kdo izvaja izobraževanje, je svetovalno središče v celoti pomagalo v 46%, deloma pa v 18,5% primerov, kar skupaj znaša dobrih 64% svetovancev. Pri premagovanju strahu pred izobraževanjem je svetovalno središče v celoti pomagalo v slabih 20%, deloma pa v 26% primerov, kar skupaj znaša 46% anketiranih svetovancev. Pri iskanju denarne pomoči za izobraževanje je svetovalno središče v celoti pomagalo 13% svetovancev, deloma pa slabim 20% svetovancev, kar skupaj znaša 33% anketiranih svetovancev. Pri prvem pod vprašanju 23% svetovancev ni potrebovalo tovrstnega nasveta, pri drugem pod vprašanju 29%, pri tretjem 26%, pri četrtem 42%, pri petem pa 50% svetovancev.

Pri vprašanju, ali bi se svetovanci tudi brez pomoči svetovalnega središča vključili v nadaljnje izobraževanje, smo dobili odgovor, da je za 27% svetovancev svetovalno središče odločilno prispevalo k vključitvi v izobraževanje, 23% jih meni, da je bila pomoč svetovalnega središča pomembna, 49% anketirancev pa je odgovorilo, da bi se tudi brez pomoči svetovalnega središča vključili v izobraževanje.


« nazaj

 

     

 
   


  
  

    
    

       


 PUM-O

 

 Študijski krožki