Kontakt

Ljudska Univerza
Murska Sobota

Zavod Za Permanentno Izobraževanje


Slomškova ulica 33
9000 Murska Sobota

Telefon:
02 536 15 60

Fax:
02 532 16 24

E-pošta:
info@lums.si

DŠ:
SI15053083

UJP:
01280-6030716923

Matična številka:
5052157000

ISIO Svetovalno središče

Promocija ISIO


Regijsko pokritost smo ugotavljali iz obrazca ISIO obr. 5 – mediji. Lahko zapišemo, da kontinuirano (ponavadi enkrat tedensko, najmanj pa enkrat na mesec) in celovito pokrivamo regijo preko treh lokalnih radiev: Murski val, Radio Viva in Radio Maxi, posebne ciljne skupine (Romi in pripadniki madžarske manjšine) pa pokrivamo preko Radia Romic in Pomurskega madžarskega radia. Občasne prispevke ob dogodkih svetovalnega središča objavljamo preko lokalnih TV, to je TV AS, in Kanal 10 kot osrednjih lokalnih televizij v naši regiji in dva do tri krat na leto v regionalni prilogi časopisa Večer.
Ob gostovanju na dislokacijah v Beltinicih, Lendavi, G. Radgoni in Ljutomeru objavljamo enotedenska obvestila na videostraneh lokalnih kabelskih operaterjev. Povprečno imamo letno cca. 120 objav v lokalnih medijih (občasno tudi nacionalnih).
Vsaka stranka v svetovalnem središču prejme letak z našimi osnovnimi podatki, plakati pa so objavljeni na sedežu in na dislokacijah. Informacije o SS so dostopne tudi na spletnih straneh LUMS, CVŽU Pomurje, na spletnih straneh občin, kjer gostujemo, in pri CVŽU partnerjih.
Menimo, da imamo za potrebe delovanja svetovalnega središča dobro ali celo odlično razvito mrežo za promocijo.
Ugotavljamo tudi, da je za stranke zelo pomembna ti. osebna promocija preko prijateljev, znancev, staršev in sorodnikov. Za stranke, katerim smo poslali anketni vprašalnik, ugotavljamo iz aplikacije SDSS, da 25% svetovancev navaja kot vir informacij prijatelje in znance in 14% starše in sorodnike. Ocenjujemo, da pri tovrstni promociji gre za stranke, ki so bile v svetovalnem središču in so našo storitev priporočile drugim.
V pomurski regiji je 27 občin, ki imajo običajno tudi svoja občinska glasila. V dosedanji praksi smo pokrivali enkrat letno glasila občin, kjer so dislokacije, vendar s tem še nismo zadovoljni, zato bomo objavam v lokalnih občinskih glasilih v prihodnosti posvečali več pozornosti.


« nazaj

 

     

 
   


  
  

    
    

       


 PUM-O

 

 Študijski krožki