Kontakt

Ljudska Univerza
Murska Sobota

Zavod Za Permanentno Izobraževanje


Slomškova ulica 33
9000 Murska Sobota

Telefon:
02 536 15 60

Fax:
02 532 16 24

E-pošta:
info@lums.si

DŠ:
SI15053083

UJP:
01280-6030716923

Matična številka:
5052157000

Programi SNIP

Jaz - ti - mi

Opis programa

 

Program, katerega cilj je izboljšati sporazumevanje v slovenskem jeziku, obiskujejo pripadniki romske skupnosti. V programu udeleženci pridobijo oz. razvijejo različne zmožnosti ustnega in pisnega sporazumevanja, razvijajo bralno kulturo in razumevanje, uporabljajo IK tehnologijo ter razvijajo odnos do romske in drugih kultur.

 

Program vodi prof. Lea Lehner.

 

 

Prva skupina programa Jaz-ti-mi je bila izvedena v naselju Pušča v Murski Soboti med 6.11. in 21.12.2012. Srečanja so potekala 2x taden, po dogovoru. Program je obiskovalo 19 udeležencev.

Drugo izvedbo smo izvedli v naselju Vanča vas - Borejci. Program se je izvajal od 17.10.2013 do 20.12.2013 in ga je obiskovalo 16 udeležencev in 8 otrok.

Tretja in s tem zadnja izvedba je bila v Murski Soboti. Izvedena je bila med 28.1.2014 in 13.3.2014. Prisotnih je bilo 16 udeležencev.

 

Brezplačni programi splošnega neformanega izobraževanja 2012 - 2014 so se 30.6.2014 zaključili.

 


« nazaj

 

     

 
   


  
  

    
    

       


 PUM-O

 

 Študijski krožki