Kontakt

Ljudska Univerza
Murska Sobota

Zavod Za Permanentno Izobraževanje


Slomškova ulica 33
9000 Murska Sobota

Telefon:
02 536 15 60

Fax:
02 532 16 24

E-pošta:
info@lums.si

DŠ:
SI15053083

UJP:
01280-6030716923

Matična številka:
5052157000

Predstavitev

Vrednote

MULTIKULTURALNOST
Sprejemanje in razumevanje drugih kultur,  njihovih vrednot  ter spodbujanje strpnosti v medkulturnih dialogih.

RAZVOJ 

Izobraževanje in učenje sta za nas stalen in napredujoč razvojni proces na osebnostni, strokovni  in tehnološki ravni.

STROKOVNOST Strokovnost nam pomeni dobro poznavanje izobraževanja in učenja odraslih, nenehno izpopolnjevanje, splošno razgledanost, moralno doslednost, osebnostno zrelost in samoiniciativnost. 

ETIČNOST Smo družbeno in etično ozaveščeni, kar izražamo z našim odnosom do ljudi in okolja, z našimi  prepričanji in odločitvami, predvsem pa z našim strokovnim, pravočasnim, odgovornim, zanesljivim, natančnim,  poštenim in kakovostnim delom. 

KAKOVOST Sistematično in poglobljeno spremljamo, analiziramo in ocenjujemo naše delo,  skrbimo za zadovoljstvo naših udeležencev in partnerjev ter sprotno vpeljevanje potrebnih izboljšav 

 


« nazaj

 

     

 
   


  
  

    
    

       


 PUM-O

 

 Študijski krožki