Kontakt

Ljudska Univerza
Murska Sobota

Zavod Za Permanentno Izobraževanje


Slomškova ulica 33
9000 Murska Sobota

Telefon:
02 536 15 60

Fax:
02 532 16 24

E-pošta:
info@lums.si

DŠ:
SI15053083

UJP:
01280-6030716923

Matična številka:
5052157000

Zaključeni projekti

Dvig ravni pismenosti

Operativno program razvoja človeških virov za obdobje 2007 - 2013

DVIG RAVNI PISMENOSTI

Ljudska univerza Murska Sobota, Zavod za permanentno izobraževanje, Slomškova ulica 33, 9000 Murska Sobota. V okviru projekta " Dvig ravni pismenosti" izvajamo naslednje programe:

-Usposabljanje za življenjsko uspešnost - Beremo in pišemo skupaj (UŽU - BIPS)
-Usposabljanje za življenjsko uspešnost - Moj korak (UŽU - MK)
-Usposabljanje za življenjsko uspešnost - Most do izobrazbe (UŽU - MI)

-BZZ - Branje za znanje in branje za zabavo

-RPO - Računalniška pismenost za odrasle
Programi se izvajajo od 1. 9. 2010 do 30. 6. 2013 po naslednjem razporedu:

-Usposabljanje za življenjsko uspešnost - Beremo in pišemo skupaj (UŽU - BIPS)
V letu 2010/2011 1 skupina.
V letu 2011/2012 1 skupina.
V letu 2012/2013 1 skupina.

-Usposabljanje za življenjsko uspešnost - Moj korak (UŽU - MK)
V letu 2010/2011 1 skupina.
V letu 2011/2012 2 skupini.
V letu 2012/2013 1 skupina.

-Usposabljanje za življenjsko uspešnost - Most do izobrazbe (UŽU - MI)
V letu 2010/2011 1 skupina.
V letu 2011/2012 2 skupini.
V letu 2012/2013 2 skupini.

-BZZ - Branje za znanje in branje za zabavo
V letu 2010/2011 1 skupina.
V letu 2011/2012 1 skupina.
V letu 2012/2013 1 skupina.

-RPO - Računalniška pismenost za odrasle
V letu 2010/2011 4 skupine.
V letu 2011/2012 6 skupin.
V letu 2012/2013 6 skupin.

Izvedba je potekala oz. poteka v naslednjih programih:
- RPO  skupini 1 in 2 (V skupinah RPO 1 in RPO 2 je tečaj zaključen)
- RPO  skupini 3 in 4 (V skupinah RPO 3 in RPO 4 je tečaj zaključen)
- RPO skupina 5 in 6 (V skupinah RPO 5 in RPO 6 je tečaj zaključen)
- RPO skupina 7 in 8 (V skupinah RPO 7 in RPO 8 je tečaj zaključen)

- RPO skupina 9 in 10 (V skupinah RPO 9 in RPO 10 je tečaj zaključen)

- RPO skupina 11 in 12 (V skupinah RPO 11 in RPO 12 je tečaj zaključen)

- RPO skupina 13 in 14 (program poteka)- BZZ 1 skupina (zaključili z delom, vsi udeleženci so uspešno zaključili program)
- BZZ 2 skupina (zaključili z delom, vsi udeleženci so uspešno zaključili program)

- UŽU BIPS 1 skupina (zaključili z delom, vsi udeleženci so uspešno zaključili program)
- UŽU BIPS 2 skupina (zaključili z delom, vsi udeleženci so uspešno zaključili program)

- UŽU BIPS 3 skupina (program poteka)
- UŽU MK 1 skupina (zaključili z delom, uspešno je zaključilo program vseh 12 udeležencev)
- UŽU MK 2 skupina (zaključili z delom, vsi udeleženci so uspešno zaključili program)

- UŽU MK 3 skupina (zaključili z delom, 6 udeležencev je uspešno zaključilo program)

- UŽU MK 4 skupina (zaključili z delom, 10 udeležencev je uspešno zaključilo program)


- UŽU MI 1 skupina (zaključili z delom)

 

Skupna pogodbena vrednost za operacijo znaša 139.630,00 EUR. "Operacijo delno financira Evropske unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za šolstvo in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007 - 2013, razvojne prioritete: Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve: Izboljšanje usposobljenosti posameznika za delo in življenje v družbi temelječi na znanju."

Udeležba je za udeležence programov BREZPLAČNA.


Več informacij o prijavah in  programih dobite pri:

Ludvika Gjerek, ludvika.gjerek@lums.si 02/536-15-62
Alenka Kučan, alenka.kucan@lums.si 02/536-15-65
Mitja Peterka, mitja.peterka@lums.si 02/536-15-75« nazaj

 

     

 
   


  
  

    
    

       


 PUM-O

 

 Študijski krožki