Kontakt

Ljudska Univerza
Murska Sobota

Zavod Za Permanentno Izobraževanje


Slomškova ulica 33
9000 Murska Sobota

Telefon:
02 536 15 60

Fax:
02 532 16 24

E-pošta:
info@lums.si

DŠ:
SI15053083

UJP:
01280-6030716923

Matična številka:
5052157000

Zaključeni projekti

Splošno neformalno izobraževanje

  

Na podlagi Javnega razpisa za programe splošnega neformalnega izobraževanja odraslih od 2012 do 2014 je bila Ljudska univerza Murska Sobota, Zavod za permanentno izobraževanje zalo uspešna. Zagotovila si je financiranje naslednjih 14  izobraževalnih programov:

·         Oblikovalka tekstilnih izdelkov z elementi tradicionalne tekstilne dediščine

·         Nemščina za potrebe dela v tujini

·         English za biznis

·         Ponovimo, utrdimo, dokažimo!

·         Jaz - ti - mi

·         Nevrobika - urimo sive celice

·         Sadovi marljivih rok v luči podjetništva

·         Dobri pogovori (dogovori) v svetu tišine - program za gluhe in naglušne

·         Moja lutka - moje zrcalo (Moja lutka govori O, ZA in NAMESTO MENE)

·         Seniorski prvi koraki v računalniški svet

·         Moja komunikacija z okoljem pri 60-ih

·         Dedi huda fotka

·         Umetnost nam starostnikom budi vse čute

·         How do you spell silver hair

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za šolstvo in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve Izboljšanje usposobljenosti posameznika za delo in življenje v družbi temelječi na znanju.

Izvedenih bo več skupin navedenih splošnih neformalnih programov v teku  naslednjih treh let, od 1. 1. 2012 do 31. 8. 2014. Izbrani programi se sofinancirajo v skupnem obsegu 190.905,00 € (162.271,80 € oz. 85% Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in 28.636,20 € oz. 15% Ministrstvo za šolstvo in šport).
 

Udeležba je za udeležence programov BREZPLAČNA.


Več informacij o prijavah in programih 


« nazaj

 

     

 
   


  
  

    
    

       


 PUM-O

 

 Študijski krožki