Kontakt

Ljudska Univerza
Murska Sobota

Zavod Za Permanentno Izobraževanje


Slomškova ulica 33
9000 Murska Sobota

Telefon:
02 536 15 60

Fax:
02 532 16 24

E-pošta:
info@lums.si

DŠ:
SI15053083

UJP:
01280-6030716923

Matična številka:
5052157000

Zaključeni projekti

Ugotavljanje in vrednotenje neformalno pridobljenih znanj

UVAJANJE MODELA
UGOTAVLJANJA IN VREDNOTENJA
NEFORMALNO PRIDOBLJENEGA ZNANJA  V IZOBRAŽEVANJU ODRASLIH 2012 - 2014
(UVNPZ Murska Sobota 2012 - 2014)


V Sloveniji v okviru projekta Ugotavljanja in vrednotenja neformalnega znanja v izobraževanju odraslih 2012- 2014 trenutno 15 izobraževalnih organizacij zagotavlja aktivnosti vrednotenja neformalno pridobljenega znanja in izkušenj.   

Prijava v postopke...

V postopkih svetovanj pripravimo osebno zbirno mapo / portfolijo, kandidati, ki jih zanima tudi računalniška oblika, pa si lahko pripravijo tudi:  E-portfolijo... Registracija je mogoča le za vključene v postopke.


V Pomurju vas bova strokovna sodelavca Ljudske univerze Murska Sobota brezplačno informirala, vam svetovala in vas vodila skozi postopke ugotavljanja in vrednotenja neformalno pridobljenega znanja:

Svetovalka in vodja projekta: Ludvika Gjerek,   02 536 15 62, ludvika.gjerek@lums.si  
Svetovalec in informator: Alojz Sraka,  02 536 15 76, svetovalno.sredisce@lums.si 


Operacija se bo izvajala od 12.10.2012 do 31.3.2014.Promocija: 


Prispevek TV IDEA

Okrogla miza: ODKRIVAMO SKRITO ZNANJE,
27.3.2014, 10.00, Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota

program

fotogalerija okrogle mize 27. 3. 2014
Spletne strani:

sobotainfo.com


Rezultati projekta:
1. obdobje: oktober 2012 do 31.3.2013
V projekt je bilo vključenih 13 kandidatov.

2. obdobje: 1.4.2013 do 31.6.2013
V projekt je bilo vključenih 22 kandidatov - skupno 35 kandidatov.
Izdanih je bilo 18 mnenj in potrdil.

3. obdobje: 1.7.2013 do 31.8.2013
V projekt je bilo vključenih 10 kandidatov - skupno 45 kandidatov.
Izdanih je bilo skupno 23 mnenj in potrdil.

4. obdobje: 1. 9. 2013 do 31. 12. 2013
V projekt je bilo vključnenih 19 kandidatov - skupno 64 kandidatov.
Izdanih je bilo skupno 43 mnenj in potrdil.

Sodelovanje s SGP POMGRAD GRADNJE d. o. o.
Naš krog - interna revija, marec-maj 2014

5. obdobje: 1.1.2014 do 31.3.2014
V projekt je bilo vključenih 14 kandidatov - skupno 78 kandidatov.


Presežki projekta:
- 1 kandidat je opravil izpit RPO,
- 10 kandidatov je opravilo NPK.
- 4 kandidati so se tekom postopkov oz. po njih zaposlili.
- 1 kandidat se je vključil v OŠO,
- 2 kandidata sta se vključila v SŠ.


"Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov v obdobju 2007-2013, razvojne prioritete: 3. Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve 3.1: Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja". 

Skupna pogodbena vrednost za operacijo znaša 37.396,02 EUR. Delež prispevka Skupnosti v celotnih upravičenih javnih izdatkih je 31.786,61 EUR (85,00 %), slovenska udeležba je v višini 5.609,41 EUR (15,00 %).

« nazaj

 

     

 
   


  
  

    
    

       


 PUM-O

 

 Študijski krožki