Kontakt

Ljudska Univerza
Murska Sobota

Zavod Za Permanentno Izobraževanje


Slomškova ulica 33
9000 Murska Sobota

Telefon:
02 536 15 60

Fax:
02 532 16 24

E-pošta:
info@lums.si

DŠ:
SI15053083

UJP:
01280-6030716923

Matična številka:
5052157000

Svetovanje za odrasle 2015

Osnovni podatki o projektu

Naziv oz. opis operacije: Svetovanja za odrasle 2015 - Ljudska univerza Murska Sobota 2015
Višina skupnih stroškov s podatkom o višini javnih sredstev financiranja:
V skladu s sklepom  izboru prejemnikov sredstev na Javnem razpisu za sofinanciranje svetovanja za odrasle 2015 je za izvajanje predvideno  23.437,49 EUR (85% ESS in 15% MIZŠ)

Datum pričetka in datum zaključka:  20. 3. do 30. 10. 2015

« nazaj

 

     

 
   


  
  

    
    

       


 PUM-O

 

 Študijski krožki