Kontakt

Ljudska Univerza
Murska Sobota

Zavod Za Permanentno Izobraževanje


Slomškova ulica 33
9000 Murska Sobota

Telefon:
02 536 15 60

Fax:
02 532 16 24

E-pošta:
info@lums.si

DŠ:
SI15053083

UJP:
01280-6030716923

Matična številka:
5052157000

Svetovanje za odrasle 2015

Ljudska univerza Murska Sobota  je po javnem razpisu za sofinanciranje svetovanja za odrasle vključena v projekt  Svetovanja za odrasle 2015 - Ljudska univerza Murska Sobota.  Vse storitve so za udeležence brezplačne in zaupne. Projekt je financiran s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in Evropskega socialnega sklada.

Obdobje izvajanja projekta od 20. 3. 2015  do 31. 10. 2015. REZULTATI PROJEKTA
Pomagali vam bomo tako, da bomo skupaj z vami pripravili svetovalni načrt v katerem bomo na podlagi vaših ciljev, interesov in izkušenj opredelili vaše izobraževalne in  zaposlitvene cilje, ugotavljali in vrednotili neformalno pridobljena znanja, pripravili ustrezna dokazila in vas spremljali na  poti do postavljenih ciljev.   


Zvočni posnetki:


Vaše koristi:
 • v zaupnem okolju se lahko s svetovalcem pogovorite o možnostih izobraževanja in učenja, podporah, vstopnih pogojih in priznavanju, 
 • pomagamo vam opisati vaše neformalno pridobljeno znanje, zbirati dokazila o delovnih izkušnjah in izobraževanju, 
 • pomagamo vam urediti življenjepis, ponudbo za delo, predstavitveno zbirno mapo za potrebe pridobitve NPK ali zaposlovanje,
 • v sodelovanju z vami izvedemo postopek ugotavljanja in vrednotenja neformalno pridobljenega znanja,
 • podpiramo vas na poti do vključitve v izobraževanje oz. usposabljanje, pridobitev kvalifikacije ali spremljamo na poti iskanja zaposlitve
 

Prednostne ciljne skupine, za katere se izvaja svetovanje v okviru projekta, so odrasli, ki imajo dokončano največ štiriletno srednjo šolo in so:
•  brezposelni, stari 50 let in več, 
•  zaposleni, stari 45 let in več,
•  invalidi,
•  Romi, migranti, priseljenci, obsojenci, 
•  mlajši odrasli, ki so zgodaj opustili šolanje (do 27. leta) - z zaključeno OŠ in tudi z zaključeno srednjo poklicno izobrazbo (IV. stopnja), •  prebivalci manj razvitih regij kamor spada Pomurje  
  

Svetovalec: Alojz Sraka, 02 536 15 60, 031 637 243 svetovalno.sredisce@lums.si,   ki ima večletne izkušnje s področja svetovanja v izobraževanju odrasli, je tudi svetovalec za postopke NPK ter  ugotavljanje in vrednotenje neformalno pridobljenih znanj.

Svetovanje poteka v prostorih Ljudske univerze Murska Sobota, Slomškova ulica 33, 9000 Murska Sobota (02 536 15 60, info@lums.si), po dogovoru pa tudi na drugih lokacijah. 
   

  « nazaj

   

       

   
     


    
    

      
      

         


   PUM-O

   

   Študijski krožki