Kontakt

Ljudska Univerza
Murska Sobota

Zavod Za Permanentno Izobraževanje


Slomškova ulica 33
9000 Murska Sobota

Telefon:
02 536 15 60

Fax:
02 532 16 24

E-pošta:
info@lums.si

DŠ:
SI15053083

UJP:
01280-6030716923

Matična številka:
5052157000

Svetovanje 2016-2022 po modelu ISIO
Obveščamo vas, da v času epidemije koronavirus (SARS-CoV-2) Svetovalno središče ISIO Murska Sobota deluje nemoteno, vendar NA DALJAVO (preberite več). INFORMIRANJE IN SVETOVANJE 
TER UGOTAVLJANJE NEFORMALNO PRIDOBLJENEGA ZNANJA 2016 - 2022
    
Obveščamo vas, da je Ljudska univerza Murska Sobota, na podlagi Javnega razpisa za financiranje dejavnosti informiranja in svetovanja ter za ugotavljanje in vrednotenje neformalno pridobljenega znanja od 2016 do 2022, s sklepom Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport z dne 1. 8. 2016, kot vodja konzorcija v katerem sodeluje z  Ljudsko univerzo Lendava, Javnim zavodom Knjižnica Gornja Radgona in Srednjo poklicno tehniško šolo Murska Sobota, izbrana za izvajalca operacije Informiranje in svetovanje (po modelu ISIO) ter ugotavljanje neformalno pridobljenega znanja 2016 do 2022.
 
Do 31. marca 2022 bomo tako s partnerji izvajali dejavnost informiranja in svetovanja ISIO ter ugotavljanje in vrednotenje neformalno pridobljenega znanja, ki bodo namenjena predvsem zaposlenim (največ srednješolska izobrazba), ki potrebujejo dodatna usposabljanja, kvalifikacije ali prekvalifikacije, zaradi potreb na trgu dela in delovnem mestu. 
Operacija traja od  20. 6. 2016 do 31. 3. 2022. Na ravni konzorcija bomo izvedli skupno 1570 vključitev zaposlenih in manj izobraženih (največ srednješolska izobrazba) v svetovanje. Projekt se  financira v skupnem znesku 741.000,00 EUR (od tega sofinancira 592.800,00 EUR ali 80% Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in  148.200,00 EUR ali 20%  Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport).   

Kontakt:   
Alojz Sraka, vodja ISIO Svetovalnega središča 
02 536 15 76 oz. 031 637 243; svetovalno.sredisce@lums.si   

Mateja Rajh, svetovalka v ISIO Svetovalnem središču 

Partnerji v projektu:
SPTŠ Murska Sobota - izstopila 1. 1. 2018

Ključni deležniki v projektu Svetovanje 2016 – 2022 LU Murska Sobota:
Pomurska gospodarska zbornica (PGZ), Območna obrtno-podjetniška zbornica Murska Sobota (in OOZ Lendava, OOZ Ljutomer ter OOZ Gornja Radgona), Kmetijsko gozdarska zbornica Murska Sobota, Razvojni center Murska Sobota (RCMS) in preostali člani Strateškega sveta Svetovalnega središča Murska Sobota. 

NOVO! Obveščamo vas o možnosti SOFINANCIRANJA ŠOLNIN. Več informacij najdete TUKAJ.

Brezplačno svetovalno pomoč ponujajo izkušeni svetovalci iz izobraževalnih organizacij za odrasle v različnih krajih po Sloveniji. Vse kontakte najdete na tej POVEZAVIMEDIJI O PROJEKTU:
Zvočni zapisi:
Projekt Svetovanje 2016 -2022 izvajajo  partnerji:

Ljudska univerza Murska Sobota (vodja konzorcija), Ljudska univerza Lendava in Javni zavod Knjižnica Gornja Radgona 

Operacijo »Informiranje in svetovanje ter ugotavljanje in vrednotenje neformalno pridobljenega znanja od 2016 do 2022« delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020; specifični cilj: : 10. 1. 2. Izboljšanje kompetenc zaposlenih za zmanjšanje neskladij med usposobljenostjo in potrebami trga dela.

 

 

     

 
   


  
  

    
    

       


 PUM-O

 

 Študijski krožki