Kontakt

Ljudska Univerza
Murska Sobota

Zavod Za Permanentno Izobraževanje


Slomškova ulica 33
9000 Murska Sobota

Telefon:
02 536 15 60

Fax:
02 532 16 24

E-pošta:
info@lums.si

DŠ:
SI15053083

UJP:
01280-6030716923

Matična številka:
5052157000

Srednješolski programi

Cvetličar

Naziv poklicne izobrazbe: cvetličar/cvetličarka

   

Komu je namenjen:

namenjen je odraslim in mladostnikom, ki si želijo pridobiti poklic

in imajo veselje in smisel za delo s cvetjem.

Pogoji za vpis:

končano osnovnošolsko izobraževanje, nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih.

Trajanje programa:

program traja dve do tri leta

Izvedba programa:

program se bo izvajal 3 do 4 krat tedensko  popoldne ali v soboto dopoldne

 

Predmetnik je sestavljen iz splošnoizobraževalnih predmetov, strokovnih modulov s praktičnim izobraževanjem v šoli, praktičnega izobraževanja pri delodajalcih, interesnih dejavnosti in odprtega kurikuluma.

Pri izbirnih modulih in odprtem kurikulumu bomo zajeli vsebine, ki bodo omogočale pridobitev nacionalnih poklicnih kvalifikacij oziroma vsebine, ki so v interesu naše regije.

 

Shema predmetnika za program CVETLIČAR

Programska enota

Obvezno/ izbirno

SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNI PREDMETI

 

Slovenščina

obvezno

Matematika

obvezno

Tuji jezik

obvezno

Umetnost

obvezno

Naravoslovje

obvezno

Družboslovje

obvezno

Športna vzgoja

priznano

STROKOVNI MODULI

 

IKT in osnove poslovnega komuniciranja

obvezno

Varovanje okolja z osnovami trajnostnega razvoja

obvezno

Osnove podjetništva in prodaje

obvezno

Osnove rastlinske pridelave z varstvom rastlin

obvezno

Osnove hortikulture

obvezno

Oblikovanje cvetličnih vezav in dekoracij

obvezno

Priprava in izdelava aranžerskega materiala

obvezno

Poročna floristika

izbirno

Žalna floristika

izbirno

Priprava in izdelava aranžmajev, šopkov in nasadkov

izbirno

 

 

 

 

Praktično izobraževanje pri delodajalcu

 

Interesne dejavnosti

 

Odprti kurikulum

 

Zaključni izpit

 

 

 

 

 


« nazaj

 

     

 
   


  
  

    
    

       


 PUM-O

 

 Študijski krožki