Kontakt

Ljudska Univerza
Murska Sobota

Zavod Za Permanentno Izobraževanje


Slomškova ulica 33
9000 Murska Sobota

Telefon:
02 536 15 60

Fax:
02 532 16 24

E-pošta:
info@lums.si

DŠ:
SI15053083

UJP:
01280-6030716923

Matična številka:
5052157000

Srednješolski programi

Vrtnar

Naziv poklicne izobrazbe: vrtnar/vrtnarka

  

Komu je namenjen:

namenjen je odraslim in mladostnikom, ki si želijo pridobiti poklic

in imajo veselje do vzgoje, nege in pridelave rastlin, urejanja različnih okrasnih površin, parkovnih nasadov in zelenih športnih površin.

Pogoji za vpis:

končano osnovnošolsko izobraževanje, nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih.

Trajanje programa:

program traja tri leta

program je ovrednoten s 180 kreditnimi točkami

Izvedba programa:

program se bo izvajal 3 do 4 krat tedensko  popoldne ali v soboto dopoldne

 

Predmetnik je sestavljen iz splošnoizobraževalnih predmetov, strokovnih modulov s praktičnim izobraževanjem v šoli, praktičnega izobraževanja pri delodajalcih, interesnih dejavnosti in odprtega kurikuluma.

Pri izbirnih modulih in odprtem kurikulumu bomo izbirali vsebine, ki bodo omogočale pridobitev nacionalnih poklicnih kvalifikacij oziroma vsebine, ki so v interesu naše regije.

 

Shema predmetnika za program CVETLIČAR

Programska enota

Obvezno/ izbirno

SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNI PREDMETI

 

Slovenščina

obvezno

Matematika

obvezno

Tuji jezik

obvezno

Umetnost

obvezno

Naravoslovje

obvezno

Družboslovje

obvezno

Športna vzgoja

priznano

STROKOVNI MODULI

 

IKT in osnove poslovnega komuniciranja

obvezno

Varovanje okolja z osnovami trajnostnega razvoja

obvezno

Osnove podjetništva in prodaje

obvezno

Osnove rastlinske pridelave z varstvom rastlin

obvezno

Osnove upravljanja s stroji in napravami

obvezno

Osnove hortikulture

obvezno

Pridelava okrasnih rastlin

izbirno

Urejanje zelenih površin

izbirno

Pridelava zelenjadnic

izbirno

Drevesničarstvo in trsničarstvo

izbirno

Grajene sestavine zelenih površin

izbirno

Vzdrževanje rekreacijskih in športnih površin

izbirno

Praktično izobraževanje pri delodajalcu

 

Interesne dejavnosti

 

Odprti kurikulum

 

Zaključni izpit

 

 

 

 

 

Interesne dejavnosti:

· ogledi športnih, gledaliških, filmskih ali glasbenih predstav, ogledi drugih kulturnih prireditev in  kulturno zgodovinskih znamenitosti

· vključenost v tečaje, treninge, abonmaje, glasbeno šolo, pevski zbor

· ogled tematskih sejmov in razstav, sodelovanje na delavnicah učenja in motiviranja, sodelovanje v ekoloških projektih in akcijah

 

Pogoji za dokončanje:

pozitivne ocene iz vseh splošnoizobraževalnih predmetov, obveznih in izbirnih strokovnih modulov, odprtega dela kurikula, opravljene interesne dejavnosti in praktični pouk pri delodajalcu. Opravljen biti zaključni izpit.

Zaključni izpit:

pisni in ustni izpit iz slovenščine

zaključno delo - izdelek oz. storitev z zagovorom

 
mateja.rajh@lums.si« nazaj

 

     

 
   


  
  

    
    

       


 PUM-O

 

 Študijski krožki