Kontakt

Ljudska Univerza
Murska Sobota

Zavod Za Permanentno Izobraževanje


Slomškova ulica 33
9000 Murska Sobota

Telefon:
02 536 15 60

Fax:
02 532 16 24

E-pošta:
info@lums.si

DŠ:
SI15053083

UJP:
01280-6030716923

Matična številka:
5052157000

Srednješolski programi

Trgovec

Trgovec-prodajalec (novi program)

Program je trileten in omogoča pridobitev naziva prodajalec/prodajalka.

Trajanje programa

Izobraževanje traja 2 letni in je ovrednoteno s 180 kreditnimi točkami.

Pogoji za vpis

 • Končana osnovna šola ali nižja poklicna šola
 • Končano srednje strokovno izobraževanje - prekvalifikacija
 • Nedokončano šolanje - poklicna ali srednja šola
Predmetnik

 A - Programske enote

Št. kreditnih točk

 Slovenščina

12

 Matematika

12

 Tuji jezik I (Angleščina)

9

 Umetnost

2

 Družboslovje

6

 Naravoslovje

6

 B - Strokovni moduli

 

 Temelji gospodarstva

5

 Poslovanje trgovskega podjetja

17

 Prodaja blaga

29

 Upravljanje z blagovno skupino živil

5

  Praktično usposabljanje z delom pri delodajalcu

36

  Interesne dejavnosti

 7

 Odprti kurikulum

25

 Zaključni izpit

2

 Skupaj kreditnih točk

180

Pogoji za dokončanje

Pozitivno ocenjeni:
 • Splošnoizobraževalni predmeti
 • Strokovni moduli (obvezni in izbirni)
 • Odprti del kurikuluma
Poleg tega morajo biti opravljene:
 • Interesne dejavnosti
 • Obveznosti pri praktičnem usposabljanju z delom
 • Zaključni izpit
Zaključek - zaključni izpit
 • Pisni in ustni izpit iz slovenščine
 • Zaključno delo - izdelek oz. storitev in zagovor
Evidenčno prijavo in oz. podrobnejše informacije dobite na :

-          tel.: 02 536 15 63

-          e-mail: danijel.petkovic@lums.si

-          ali osebno: Danijel Petkovič, strokovni sodelavec LUMS


 


« nazaj

 

     

 
   


  
  

    
    

       


 PUM-O

 

 Študijski krožki