Kontakt

Ljudska Univerza
Murska Sobota

Zavod Za Permanentno Izobraževanje


Slomškova ulica 33
9000 Murska Sobota

Telefon:
02 536 15 60

Fax:
02 532 16 24

E-pošta:
info@lums.si

DŠ:
SI15053083

UJP:
01280-6030716923

Matična številka:
5052157000

Ostale izobraževalne oblike

UŽU programi

Delo v UŽU MKIzobraževalni programi UŽU (usposabljanje za življenjsko uspešnost) so javno veljavni programi namenjeni zviševanju ravni pismenosti odraslih. V programe se vključujejo manj izobraženi odrasli, za katere je nacionalna raziskava pismenosti pokazala, da so z vidika pismenosti najbolj ranljivi. Glede na različne potrebe in motivacijo odraslih za izobraževanje, so na ACS do sedaj na podlagi skupnega jedra, razvili več programov.

Skupno jedro programov se nanaša na pridobivanje temeljnih spretnosti povezanih s  pismenostjo (branje, pisane, računanje), socialnih spretnosti, načel vseživljenjskega učenja in aktivnega državljanstva ter učenja računalništva. Specifične vsebine programov izhajajo iz izobraževalnih potreb in interesov posamezne ciljne skupine.

Več o programih najdete na desni, pod znaki posameznih programov.

Programe izvajajo posebej usposobljene učiteljice, ki pri svojem delu vključujejo posebej privlačne vsebine in ustrezne metode dela. Programi potekajo v posebej prirejeni učilnici 2, pa tudi širše, saj sodelujemo z mrežo ustanov, ki udeležencem predstavijo svoje delo oz. si jih lahko udeleženci ogledajo. Utrinke iz posameznega programa boste našli v fotogaleriji.

Vsi  programi so za udeležence brezplačni, sofinancirata jih Ministrstvo za šolstvo in šport in Evropski socialni sklad.

Delo v UŽU MI


Na Ljudski univerzi Murska Sobota izvajamo naslednje programe:

1.    Usposabljanje za življenjsko uspešnost - Beremo in pišemo skupaj / UŽU-BIPS,

Dodatne informacije o programu in vpisu:
Ludvika Gjerek, tel.: 536-15-62, e-pošta: ludvika.gjerek@lums.si

1.sk. UŽU-BIPS 2010/2011
je pričela z delom dne 28.3.2011 in zaključila 20.6.2011.

2.sk. UŽU-BIPS 2011/2012
je pričela z delom dne 8.11.2011 in zaključila 14.3.2012.


2.   
Usposabljanje za življenjsko uspešnost - Most do izobrazbe / UŽU-MI,

Dodatne informacije o programu in vpisu:
Alenka Kučan, tel.: 536-15-65, e-pošta: alenka.kucan@lums.si

ARHIV UŽU - MI

1. sk. UŽU-MI 2010/11
je pričela z delom 15. 3. 2011 in zaključila 29. 4. 2011.

2. sk. UŽU-MI 2011/1
je pričela z delom 12. 3. 2012 in zaključila 10. 5. 2012. Ogledate si lahko tudi njihov bilten.

3. sk. UŽU-MI 2011/12
je pričela z delom 9. 5. 2012 in zaključila 22. 6. 2012. Oglejti si kratko predstavitev udeleženca te skupine.


3.    Usposabljanje za življenjsko uspešnost - Moj korak / UŽU-MK.  

Dodatne informacije o programu in vpisu:
Ludvika Gjerek, tel.: 536-15-62, e-pošta: ludvika.gjerek@lums.si
 
ARHIV UŽU - MK

1 sk. UŽU-MK 2010/2011

je pričela z delom 1.2.2011 in zaključila 21.4.2011. 

2.sk. UŽU-MK 2011/2012
je pričela z delom 6.12.2011 in zaključila 21.3.2012

3.sk. UŽU-MK, 2011/2012
je pričela z delom 13.3.2012 in zaključila 12. 6. 2012. 

je pričela z delom 2.10.2012


Gradiva nastala v programih UŽU:
- Bilten UŽU - MI
- Okusi sveta UŽU - MK3                                         

« nazaj

 

     

 
   


  
  

    
    

       


 PUM-O

 

 Študijski krožki