Kontakt

Ljudska Univerza
Murska Sobota

Zavod Za Permanentno Izobraževanje


Slomškova ulica 33
9000 Murska Sobota

Telefon:
02 536 15 60

Fax:
02 532 16 24

E-pošta:
info@lums.si

DŠ:
SI15053083

UJP:
01280-6030716923

Matična številka:
5052157000

Jezikovno izobraževanje

Slovenščina kot drugi in tuji jezik

Če vaš materni jezik ni slovenščina oz. vam je povsem tuj, se lahko pri nas udeležite tečajev Slovenščina kot drugi in tuji jezik.

Tečaje izvajamo po javno veljavnem programu. Osnovna raven obsega 3 stopnje tečajev, vsak je 80 urni. Možno pa je tudi nadaljevanje na srednji in višji ravni za kar pa je potrebno predznanje dokazati na brezplačnem uvrstitvenem testu.  


Tečaj je namenjen odraslim, ki jim je slovenščina drugi oz. tuji jezik in se želijo sporazumevati v slovenščini, si s slovensko govorečimi izmenjevati izkušnje ter spoznavati kulturno, socialno, gospodarsko in politično podobo Slovenije oz. potrebujejo javnoveljavno listino o znanju slovenščine zaradi:
  • nadaljevanja izobraževanja v Sloveniji,
  • opravljanja svojega poklica oz. sklenitve delovnega razmerja,
  • za pridobitev slovenskega državljanstva.
Ob koncu tečaja prejmejo udeleženci potrdilo o opravljenem tečaju, ki pa ima interno veljavo. Za pridobitev javnoveljavne listine morajo udeleženci opraviti izpit iz znanja slovenščine (zunanje preverjanje znanja) pri enem od izvajalcev teh izpitov.

Glavni cilj tečaja je razviti sporazumevalno zmožnost v slovenščini. Udeleženci programa se jezik zato učijo v rabi, torej v procesu sporazumevanja, skozi simulacijo najrazličnejših vsakdanjih govornih položajev. V program slovenščine za tujce so vključene vse štiri sporazumevalne dejavnosti: govorjenje, pisanje, poslušanje in branje. V programih uporabljamo najsodobnejše gradivo, ki pa ni všteto v ceno tečaja.


Tečaje izvajamo 2 x tedensko po 2 do 3 pedagoški uri. Točni termin določimo pred začetkom tečaja. Skupine so majhne in sicer 6 do 12 udeležencev in je zato delo prilagojeno vsakemu posamezniku v skupini.


V tečajih poučujejo predavatelji profesorji slovenščine. Skupine poskušamo formirati tudi v skladu z maternim jezikom kandidata, saj poskušamo zagotoviti predavatelje, ki govorijo ta jezik in lahko tako razložijo osnovne stvari tudi v tem jeziku. 

ENG Slovenian for foreigners


Dodatne informacije:

Danijel Petkovič, organizator izobraževanja odraslih

Tel.: 02/ 536 - 15 - 63  

Mob.: 051 682 154 

E-pošta: danijel.petkovic@lums.si


 


« nazaj

 

     

 
   


  
  

    
    

       


 PUM-O

 

 Študijski krožki