Kontakt

Ljudska Univerza
Murska Sobota

Zavod Za Permanentno Izobraževanje


Slomškova ulica 33
9000 Murska Sobota

Telefon:
02 536 15 60

Fax:
02 532 16 24

E-pošta:
info@lums.si

DŠ:
SI15053083

UJP:
01280-6030716923

Matična številka:
5052157000

Jezikovno izobraževanje

English za biznis

Temeljni cilj programa je, da se udeleženci usposabljajo za uspešno poslovno komunikacijo, ki jo potrebujejo pri svojem delu.


V programu razvijajo vse jezikovne sposobnosti: slušno, govorno, bralno in pisno. Z usvajanjem le-teh se usposabljajo za aktivne (govorne in pisne) stike z angleškimi govorci, za pridobivanje različnih informacij in izboljšanje kakovosti na svojem delovnem področju.

 
Trajanje izobraževanja: 30 ur

Majhne skupine.

Gradivo vključeno v ceno tečaja.
 

Pogoj za vključitev:

-       znanje jezika na stopnji A2, ki ga kandidati dokažejo z ustreznim potrdilom ali spričevalom ali z uspešnim preverjanjem na uvrstitvenem testu.


Dodatne informacije:

Danijel Petkovič, organizator izobraževanja odraslih

Tel.: 02/ 536 - 15 - 63  

Mob.: 051 682 154 

E-pošta: danijel.petkovic@lums.si


« nazaj

 

     

 
   


  
  

    
    

       


 PUM-O

 

 Študijski krožki