Kontakt

Ljudska Univerza
Murska Sobota

Zavod Za Permanentno Izobraževanje


Slomškova ulica 33
9000 Murska Sobota

Telefon:
02 536 15 60

Fax:
02 532 16 24

E-pošta:
info@lums.si

DŠ:
SI15053083

UJP:
01280-6030716923

Matična številka:
5052157000

Jezikovno izobraževanje

Ostala ponudba tečajev

TEČAJI TUJEGA JEZIKA ZA STROKO


Svoje znanje lahko dopolnite v specializiranih tečajih za vašo stroko:

-          trgovina,

-          turizem,

-          medicina,

-          tehnologija ipd.

Vsebino in zahtevnost prilagajamo skupini, zato morajo vsi kandidati opraviti uvrstitveni test s katerim preverimo trenutno znanje jezika na splošni ravni.  

Tečaji so 30 urni.

V skupini je 5 do 7 udeležencev. Mogoča je tudi izvedba v individualni obliki.

V tečaju poučuje izkušen predavatelj.

Gradiva

TEČAJI KONVERZACIJE


Tečaji so namenjeni mladini in odraslim, ki se želijo govorno izpopolniti v tujem jeziku (angleščine, nemščine, španščine, francoščine ali ruščine).


Za vključitev v tečaj konverzacije pri španščini, francoščini in ruščini,  je potrebno določeno predznanje tujega jezika, ki se preverja pred vključitvijo.


Tečaje konverzacije pri angleščini in nemščini smo razdelili na dve stopnji:
-          za vključitev v tečaj na nižji stopnji je potrebno znanje tujega jezika na nižjem nivoju, ki se preverja pred vključitvijo,

-          za vključitev v tečaj na višji stopnji pa je potrebno dobro znanje jezika, ki se lahko preveri z uvrstitvenim testom, lahko pa končate šest stopenj tečaja in se nato vključite vanj.

Predavatelji delajo z različnimi besedili, audio in video gradivi, udeleženci imajo sami možnost aktivnega sodelovanja, tako pri izboru vsebin, kot tudi pri oblikovanju programa.

Posamezen tečaj konverzacije traja 30 ur, glede na dogovor in potrebe v skupini ga lahko tudi podaljšamo.

Skupine so majhne, od 5 do 7 udeležencev tako, da je delo aktivno a prijetno.

Tečaje konverzacije izvajamo enkrat tedensko v popoldanskem oziroma večernem terminu, po dogovoru z celotno skupino, saj začnemo z izobraževanjem takoj po oblikovanju skupin.

INDIVIDUALNI TEČAJI


V obliki individualnih tečajev izvajamo vse pri nas naštete tečaje tujih jezikov, tako splošnih kot poslovnih oz. tečajev stroke.

Posebnost individualnih tečajev je maksimalna prilagoditev vsebin, trajanja in terminov potrebam udeležencev.  

Posamezen tečaj lahko obiskuje posameznik ali par.

 

PRIPRAVA NA MEDNARODNE IZPITE IZ ANGLEŠKEGA IN NEMŠKEGA JEZIKA


Tečaj je namenjen osnovnošolcem, mladini in odraslim, ki si želijo pridobiti mednarodno veljavno listino o znanju tujega jezika. Prav tako so priprave namenjene vsem, ki želijo študirati v tujini ali potrebujejo listino o znanju tujega jezika za službene namene.

Program poteka po literaturi, ki je posebej namenjena pripravam na mednarodne izpite.

Tečaj traja 40 ur, poteka pa dvakrat tedensko, ob petkih popoldan in/ali ob sobotah dopoldan.


V skupini je od 3 do 5 udeležencev.


S tečajem začnemo v novembru oz. ob oblikovanju skupine.

 

PRIPRAVA NA IZPITE DRŽAVNEGA IZPITNEGA CENTRA IZ ANGLEŠKEGA IN NEMŠKEGA JEZIKA


Tečaj je namenjen mladini in odraslim, ki si želijo pridobiti javno veljavno listino o znanju tujega jezika na nižji ali višji stopnji. Prav tako so priprave namenjene vsem, ki potrebujejo listino o znanju tujega jezika za službene namene oziroma za potrebe študija.

Program poteka po literaturi, ki je namenjena pripravam na državne izpite. Rešujejo se tudi vzorci izpitnih pol.


Tečaj traja 20 ur enkrat do dvakrat tedensko, ob petkih popoldan in/ali ob sobotah dopoldan oz. po dogovoru v skupini.

Skupine so majhne od 3 do 5 udeležencev.

Začetek tečaja bo pred izpitnimi roki- takoj po oblikovanju skupine.


Dodatne informacije in evidenčne prijave:

Danijel Petkovič, organizator izobraževanja odraslih

Tel.: 02/ 536 - 15 - 63  

Mob.: 051 682 154 

E-pošta: danijel.petkovic@lums.si


« nazaj

 

     

 
   


  
  

    
    

       


 PUM-O

 

 Študijski krožki