Digit RoŽE 2023 (6 - 29 LET)

Digitalna vključenost  romskih deklet in žensk   

 

Ljudska univerza je v okviru konzorcija ena izmed izvajalcev/partnerjev BREZPLAČNIH delavnic na področju digitalne pismenosti za romske udeleženke v naslednjih starostnih skupinah:

 

  • 6-14 let osnovnošolsko populacijo
  • 15-18 let srednješolska populacija
  • 19-29 let mladi odrasli.

 

"Načrtuj in delaj digitalno, ampak varno” je delavnica, ki traja 22 pedagoških ur in je zasnovana z namenom krepitve digitalnih kompetenc romskih deklet in žensk od 6 do 29 let. Cilj delavnice je zagotoviti udeleženkam osnovna znanja, razumevanje in veščine, potrebne za učinkovito uporabo digitalnih tehnologij, spodbujanje ustvarjalnosti ter varno in odgovorno ravnanje v digitalnem okolju.

 

Delavnica se osredotoča na več ključnih področij digitalnih kompetenc, vključno z informacijsko in podatkovno pismenostjo. Udeleženke se bodo naučile osnov spletnega iskanja in filtriranja informacij ter razvijale kritično razmišljanje pri prepoznavanju zanesljivih virov. Poleg tega bodo pridobile znanja o komunikaciji in sodelovanju prek digitalnih kanalov, vključno z osnovami spletnega bontona.

 

Poudarek delavnice je tudi na upravljanju digitalnih vsebin, kjer se bodo udeleženke seznanile z avtorskimi pravicami, licencami ter etičnimi smernicami pri ustvarjanju in deljenju digitalnih vsebin. Hkrati bodo pridobile znanje o varovanju osebnih podatkov, zasebnosti ter ukrepih za ohranjanje zdravja in dobrega počutja v spletnem okolju.

 

Delavnica vključuje tudi sklop, ki se osredotoča na reševanje problemov in kreativno uporabo digitalnih tehnologij. Udeleženke bodo spoznali različna digitalna orodja in aplikacije ter se naučile uporabljati ustrezne tehnike za kreativno izražanje in ustvarjanje digitalnih vsebin. Skupaj s praktičnimi vajami, simulacijami in analizo rezultatov bo delavnica udeleženkam omogočila postopno pridobivanje in izboljševanje digitalnih kompetenc.

 

Izvedba: september, oktober in november 2023

Informacije na: 02 536 15 75 ali 051 367 002, Mitja Peterka oz. mitja.peterka@lums.si

 

#digisi #digitalslo

Twitter: @digitalSLO

Facebook: Ministrstvo za digitalno preobrazbo

Instagram: @digitalslo

Linkedin: Ministrstvo za digitalno preobrazbo/ Ministry of Digital Transformation

 

Izvedbo projekta sofinancira Ministrstvo za digitalno preobrazbo.