Digitalni koraki 2023

 

Ljudska univerza je v okviru konzorcija ena izmed izvajalcev/partnerjev BREZPLAČNIH delavnic na področju digitalne pismenosti za udeležence v starostni skupini +30 let (za vse ki so starejši od 30 let)

 

Izvajale se bodo delavnice »Digitalni koraki«, trajajo 10 pedagoških ur. Udeleženci lahko izbirajo med osnovnim in naprednim tečajem. Namen delavnic je razvijanje digitalnih kompetenc za ustvarjalno prihodnost, ki je zasnovana z namenom krepitve digitalnih kompetenc odraslih nad 30 let. Cilj delavnic je zagotoviti udeležencem osnovna znanja, razumevanje in veščine, potrebne za učinkovito uporabo digitalnih tehnologij, spodbujanje ustvarjalnosti ter varno in odgovorno ravnanje v digitalnem okolju.

 

Delavnice se osredotočajo na več ključnih področij digitalnih kompetenc, vključno z informacijsko in podatkovno pismenostjo. Udeleženci se bodo naučili osnov spletnega iskanja in filtriranja informacij ter razvijali kritično razmišljanje pri prepoznavanju zanesljivih virov. Poleg tega bodo pridobili znanja o komunikaciji in sodelovanju prek digitalnih kanalov, vključno z osnovami spletnega bontona.

 

Poudarek delavnic je tudi na upravljanju digitalnih vsebin, kjer se bodo udeleženci seznanili z avtorskimi pravicami, licencami ter etičnimi smernicami pri ustvarjanju in deljenju digitalnih vsebin. Hkrati bodo pridobili znanje o varovanju osebnih podatkov, zasebnosti ter ukrepih za ohranjanje zdravja in dobrega počutja v spletnem okolju.

 

Delavnica vključuje tudi sklop, ki se osredotoča na reševanje problemov in kreativno uporabo digitalnih tehnologij. Udeleženci bodo spoznali različna digitalna orodja in aplikacije ter se naučili uporabljati ustrezne tehnike za kreativno izražanje in ustvarjanje digitalnih vsebin.

 

Izvedba:  oktober, november in december 2023

 

Informacije na: 02 536 15 75 ali 051 367 002, Mitja Peterka oz. mitja.peterka@lums.si

 

 

Twitter: @digitalSLO

Facebook: Ministrstvo za digitalno preobrazbo

Instagram: @digitalslo

Linkedin: Ministrstvo za digitalno preobrazbo/ Ministry of Digital Transformation

 

 

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada v okviru odziva Unije na pandemijo COVID – 19.