Iščemo specialnega pedagoga

Za potrebe izvajanja javnoveljavnega programa Usposabljanje za življenjsko uspešnost – Moj korak iščemo izvajalca, ki je končal
– univerzitetni študijski program specialne in rehabilitacijske pedagogike, defektologije ali socialne pedagogike ali
– magistrski študijski program druge stopnje specialna in rehabilitacijska pedagogika, socialna pedagogika, inkluzivna pedagogika ali inkluzija v vzgoji in izobraževanju.