Na Ljudski univerzi Murska Sobota uporabljamo različne načine spremljanja in presojanja kakovosti. V presojanje kakovosti so vključeni zaposleni, vodstvo, zunanji sodelavci, udeleženci izobraževanj in partnerji.