Presojanje in razvijanje kakovosti na Ljudski univerzi Murska Sobota poteka po modelu Ponudimo odraslim kakovostno izobraževanje (POKI), ki ga razvil ACS, mi pa smo se z željo izboljšanja kakovosti naših storitev v projekt vključili v letih 2003 in 2004. Od takrat smo tudi nosilci zelenega znaka kakovosti, ki ga ACS podeljuje organizacijam, katere sistematično skrbijo za kakovost svojih storitev v izobraževanju odraslih. Pravico do uporabe zelenega znaka kakovosti imamo do 31. 3. 2021.

 

Od leta 2011 imamo sprejeto listino kakovosti, v kateri imamo zapisana naša vodila, postopke in aktivnosti, ki jih izpeljujemo za razvoj svoje kakovosti. Od leta 2014 pa tudi izjavo o kakovosti, s katero se zavezujemo k zagotavljanju sprejetih standardov kakovosti.  V organizaciji deluje tudi komisija za kakovost in svetovalka za kakovost izobraževanja odraslih.

 

Pravzaprav pa za kakovost na Ljudski univerzi Murska Sobota skrbimo vsi, ki smo z njo povezani na kakršen koli način: zaposleni, zunanji sodelavci, udeleženci in partnerji iz lokalnega okolja.

Posebno skrb posvečamo tudi kakovosti v informiranju in svetovanju v izobraževanju odraslih, za kar skrbijo svetovalci v svetovalnem središču (več pod ISIO Svetovalno središče), V okviru razvijanja kakovosti v svetovanju smo sprejeli izjavo in listino kakovosti.