Osnovna šola za odrasle izven »štirih sten«

 

Predpraznični 24. december smo z učenci, ki obiskujejo osnovno šolo za odrasle, v sklopu izbirnega predmeta Verstva in etika izkoristili za ogled znamenitosti v Murski Soboti.

 

Izvajalki izbirnega predmeta Lea Golub in Darja Blagić sva učencem na naši izhodiščni točki, tj. Ljudska univerza Murska Sobota, najprej razdelili zemljevide z oštevilčenimi znamenitostmi in kviz z vprašanji. Pri vsaki znamenitosti so namreč slišali nekaj o njej in morali poiskati ustrezne odgovore na zastavljena vprašanja. V evangeličanski in binkoštni cerkvi smo predstavitev prepustili ge. Patriciji Kisilak in g. pastorju Andreju Bojnecu. Vprašanj ob koncu nam ni zmanjkalo niti ob njuni izčrpni predstavitvi in hvaležni smo jima za tako topel sprejem.

 

Ker so se ogledi po Murski Soboti izkazali za zelo poučne, bomo s prakso raziskovanja njenih znamenitosti nadaljevali tudi v prihodnjih šolskih letih, saj zagovarjamo stališče, da se veliko naučimo tudi izven »štirih sten« naših učilnic in da je vsekakor prav, da učencem približamo različne metode in oblike dela ter s tem dosegamo večjo kakovost izobraževalnih programov.

 

Pripravila: Lea Golub