Priprave na strokovni izpit iz ZUP-a

 

 

Na Ljudski univerzi v Murski Soboti organiziramo 16 urne PRIPRAVE ZA STROKOVNI IZPIT IZ SPLOŠNEGA UPRAVNEGA POSTOPKA, ki se bodo izvajale:

 

v petek 25. 9. 2020 od 12.00 do 19.45 in

v soboto 26.9. 2020 od 8.30 do 15.45

 

Cena priprav znaša 118,00 EUR z DDV in vključuje delovno skripto oz. osnovno gradivo.

 

 

Dodatne informacije: Danijel Petković

tel.: 02 536 15 63 ali e-pošta: danijel.petkovic@lums.si 

Ljudska univerza Murska Sobota, Slomškova ulica 33, 9000 Murska Sobota

 

 

PRIJAVE NA PRIPRAVE ZA STROKOVNI IZPIT IZ SPLOŠNEGA UPRAVNEGA POSTOPKA zbiramo do petka,  18. 9. 2020.

 V primeru nezadostnega števila prijav si pridržujemo pravico odpovedi priprav.

 

 

 

V okviru 16-urnega programa priprav boste spoznali vsebine Zakona o splošnem upravnem postopku in Zakona o upravnem sporu za opravljanje izpita na 1. in 2. stopnji.

 

Seznanili se boste z naslednjimi vsebinami:
– opredelitev upravnega postopka in temeljna načela,
– pristojnost,
– stranka in njeno zastopanje,
– jezik v postopku,
– komuniciranje organov in strank,
– vročanje,
– rok in narok,
– vrnitev v prejšnje stanje,
– vzdrževanje reda,
– stroški upravnega postopka,
– začetek upravnega postopka in zahtevki strank,
– pritožba,
– izredna pravna sredstva,
– izvršba,
– nadzor nad izvajanjem zakona,
– sodno varstvo,
– upravni spor.

 

Reševali boste primere iz prakse, izdelali osnutke odločbe in sklepa ter se seznanili s tipi nalog pri pisnem in ustnem delu izpita.

Trajanje: 16 ur
Cena: 118,00 € z DDV

 

PRIJAVNICA