ISIO Svetovalno središče – informiranje in svetovanje v izobraževanju odraslih

 

V Svetovalnem središču Murska Sobota, ki deluje pri Ljudski univerzi Murska Sobota,

v osebnih in zaupnih pogovorih nudimo brezplačne informacije in svetovanje o možnostih učenja in izobraževanja odraslih.

Informativno-svetovalna dejavnost v izobraževanju odraslim zagotavlja:
- pomoč pri odločanju za izobraževanje,
- pomoč pri načrtovanju in organizaciji učenja med potekom izobraževanja,
- pomoč pri načrtovanju vseh nadaljnjih poti učenja in razvoja kariere,
- pomoč pri urejanju administracije, ki zadeva vaše izobraževanje.
Vse naše storitve so brezplačne in zaupne v skladu z varovanjem osebnih podatkov.

 

Zakaj potrebujem obisk v ISIO Svetovalnem središču?
Ker:
- sem pri učenju naletel/a na težave in potrebujem pomoč;
- sem zainteresiran/a za nadaljevanje izobraževanja;
- iščem vire sofinanciranja za moje želeno izobraževanje;
- se ne morem sam/a odločiti, katero izobraževalno smer izbrati;
- potrebujem pomoč pri izpolnjevanju raznih obrazcev v zvezi z izobraževanjem;
- ...

 

Kontakt:
Alojz Sraka, vodja ISIO Svetovalnega središča
02 536 15 76 oz. 031 637 243; svetovalno.sredisce@lums.si

Mateja Rajh, svetovalka v ISIO Svetovalnem središču
02 536 15 69; mateja.rajh@lums.si

Dragana Vučković, svetovalka v ISIO Svetovalnem središču
02 536 15 64; dragana.vuckovic@lums.si

 

Delovni čas:
- pon: 7.30 – 15.30
- tor: 7.30 – 15.30
- sre: 10.00 – 18.00
- čet: 7.30 – 15.30
- pet: 7.30 – 15.30

 

Delo na terenu izvajamo v obliki mobilne dislokacije za ciljne skupine v Lendavi, Ljutomeru, Gornji Radgoni, Beltincih in drugje, za posameznike pa izvajamo svetovanje v obliki OUTREACH pristopa.

 

 

Informativno- svetovalna dejavnost v izobraževanju odraslih je pomembna tudi za kakovost vodenja politike razvoja človeških virov v lokalnem okolju, ki pripomore k uresničevanju razvojnih strategij. Zato je nujno, da se o najpomembnejših vprašanjih, ki zadevajo umestitev, razvoj in možnosti za delovanje svetovalnega središča, skupaj dogovarjamo s partnerji, ki so pomembni za odločanje in urejanje teh vprašanj. Ti partnerji so povezani v strateški svet.

Za odločanje o strokovnih vprašanjih, povezanih z delovanjem in razvojem informativno-svetovalne dejavnosti v lokalnem okolju, pa se središče povezuje s strokovnimi delavci iz ustanov, povezanih v lokalno svetovalno mrežo, ki se neposredno ukvarjajo s svetovanjem – strokovni aktiv.