Naši cilji so, da z različnimi promocijskimi aktivnostmi, ki  jih izvajamo skupaj s partnerji  Svetovalnega središča Murska Sobota:

  • približamo in predstavimo možnosti brezplačnega informiranja in svetovanja za učenje in izobraževanje odraslih,
  • da predstavimo možnosti ugotavljanja, dokumentiranja in vrednotenja znanja in pridobljenih izkušenj za namene pridobitve poklica, izobrazbe, NPK – nacionalne poklicne kvalifikacije, različnih certifikatov, zaposlitev in razvoj kariere,
  • da predstavimo udeležencem poti do novih znanj, izvajalce in programe, ki so na voljo,
  • da predstavimo vse brezplačne pomoči in podpore, vključno s financiranjem učenja in izobraževanja
  • in predstavimo vse aktualne projekte s področja pridobivanja novih znanj in razpoložljivih pomoči.

 

S promocijo želimo doseči vse prebivalce regije Pomurje, ne glede na to, ali so zaposleni ali brezposelni, še posebej pa opredeljenim ciljnih skupinam, vključno  ranljivimi. Regijsko pokritost zagotavljamo tako, da dejavnost promoviramo preko različnih medijev: radio, spletne strani, internet, časopisi in glasila, regionalne TV, vključno z mediji, ki so namenjeni  ranljivim ciljnih skupinam.

Vsak udeleženec svetovanja prejme tudi promocijske in druge materiale. Seveda pa so najboljši promotorji zadovoljni udeleženci svetovanja, še posebej pa tisti, ki se vključijo v različne programe pridobivanja novih znanj in jim pridobljeno znanje dobro služi v poklicnem in osebnem življenju, pri pridobitvi dela in razvoju kariere.

 

 

 

 

 

 

 

Promocija Svetovanje 2016-2022