Spoštovani, obveščamo vas, da je Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije 31. 8. 2018 PODALJŠAL JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE ŠOLNIN ZA DVIG IZOBRAZBENE RAVNI I (v nadaljevanju DIR).

 

Do sofinanciranja šolnin so upravičeni posamezniki ki:

  • so pred programom za katerega uveljavljajo šolnino po tem razpisu, imeli končano največ srednjo poklicno izobrazbo ali manj,
  • so sami poravnali šolnine,
  • so oziroma BODO v obdobju od 1. 2014 do 30. 9. 2022 zaključili programe nižjega, srednjega poklicnega, srednjega strokovnega izobraževanja ali programe poklicno tehniškega izobraževanja (PTI),
  • so v obdobju od 1. 1. 2014 do 30. 9. 2022 zaključili programe poklicnega in maturitetnega tečaja, mojstrske ali delovodske izpite – vključno s pripravami,
  • so se prekvalificirali na isti stopnji srednjega poklicnega izobraževanja.

Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani.

Posamezni prijavitelj je lahko upravičen do šolnine do največ 2.500, EUR. Vloge bo sklad sprejemal od dneva objave javnega razpisa dalje do porabe sredstev oziroma do 3. 10. 2022. Prednost imajo posamezniki, ki so pred vključitvijo v program za katerega uveljavljajo šolnino imeli zaključeno največ osnovno šolo in/ali bili stari 45 let.

Informacije in pomoč nudimo osebno na sedežu Svetovalnega središča Murska Sobota na Slomškovi ulici 33 v Murski Soboti, po telefonu 02 536-15-76 in 031 637 243 ali po elektronski pošti svetovalno.sredisce@lums.si.