Ljudska univerza Murska Sobota  je po javnem razpisu za sofinanciranje svetovanja za odrasle vključena v projekt  Svetovanja za odrasle 2015 - Ljudska univerza Murska Sobota.  Vse storitve so za udeležence brezplačne in zaupne. Projekt je financiran s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in Evropskega socialnega sklada.

 

Obdobje izvajanja projekta od 20. 3. 2015  do 31. 10. 2015.

 

Pomagali vam bomo tako, da bomo skupaj z vami pripravili svetovalni načrt v katerem bomo na podlagi vaših ciljev, interesov in izkušenj opredelili vaše izobraževalne in  zaposlitvene cilje, ugotavljali in vrednotili neformalno pridobljena znanja, pripravili ustrezna dokazila in vas spremljali na  poti do postavljenih ciljev.  

 

Zvočni posnetki:

 

 

 

Vaše koristi:
  • v zaupnem okolju se lahko s svetovalcem pogovorite o možnostih izobraževanja in učenja, podporah, vstopnih pogojih in priznavanju,
  • pomagamo vam opisati vaše neformalno pridobljeno znanje, zbirati dokazila o delovnih izkušnjah in izobraževanju,
  • pomagamo vam urediti življenjepis, ponudbo za delo, predstavitveno zbirno mapo za potrebe pridobitve NPK ali zaposlovanje,
  • v sodelovanju z vami izvedemo postopek ugotavljanja in vrednotenja neformalno pridobljenega znanja,
  • podpiramo vas na poti do vključitve v izobraževanje oz. usposabljanje, pridobitev kvalifikacije ali spremljamo na poti iskanja zaposlitve

 

Prednostne ciljne skupine, za katere se izvaja svetovanje v okviru projekta, so odrasli, ki imajo dokončano največ štiriletno srednjo šolo in so:
•  brezposelni, stari 50 let in več,
•  zaposleni, stari 45 let in več,
•  invalidi,
•  Romi, migranti, priseljenci, obsojenci,
•  mlajši odrasli, ki so zgodaj opustili šolanje (do 27. leta) - z zaključeno OŠ in tudi z zaključeno srednjo poklicno izobrazbo (IV. stopnja),
•  prebivalci manj razvitih regij kamor spada Pomurje

 

Svetovalec: Alojz Sraka, 02 536 15 60, 031 637 243, svetovalno.sredisce@lums.si, ki ima večletne izkušnje s področja svetovanja v izobraževanju odrasli, je tudi svetovalec za postopke NPK ter  ugotavljanje in vrednotenje neformalno pridobljenih znanj.
Svetovanje poteka v prostorih Ljudske univerze Murska Sobota, Slomškova ulica 33, 9000 Murska Sobota (02 536 15 60, info@lums.si), po dogovoru pa tudi na drugih lokacijah.

 

Osnovni podatki o projektu

Naziv oz. opis operacije: Svetovanja za odrasle 2015 - Ljudska univerza Murska Sobota 2015
Višina skupnih stroškov s podatkom o višini javnih sredstev financiranja:
V skladu s sklepom  izboru prejemnikov sredstev na Javnem razpisu za sofinanciranje svetovanja za odrasle 2015 je za izvajanje predvideno  23.437,49 EUR (85% ESS in 15% MIZŠ)Datum pričetka in datum zaključka:  20. 3. do 30. 10. 2015

 

Partnerji projekta

-      Zavod RS za zaposlovanje, Območna služba Murska Sobota: http://www.ess.gov.si/

-      Komunala, Javno podjetje d.o.o., Murska Sobota: http://www.komunalams.si/sl/

-      Ljudska univerza Lendava: http://lulendava.si/

 

Kontaktne osebe

Kontaktne osebe, ki dajejo informacije o izvajanju operacije:

 

  • Tajništvo Ljudske univerze Murska Sobota, 02 536 15 60, info@lums.si
  • Alenka Kučan, direktorica Ljudske univerze M. Sobota, 02 536 15 60

 

Varovanje osebnih podatkov

Za potrebe razvojno - raziskovalne dejavnosti in za potrebe poročanja Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, ki financira delovanje dejavnosti svetovanje za odrasle  in s tem omogoča brezplačno svetovanje, bomo stranke ob obisku naše organizacije v telefonskem klicu ali elektronski pošti na naslov naše organizacije, prosili tudi za nekatere osebne podatke (ime, priimek, naslov, spol, starost, dokončana izobrazba, delovni status). Osebne podatke bomo za potrebe poročanja posredovali v takšni obliki (agregirana oblika), da iz njih ne bo razvidna identiteta strank. Stranke osebne podatke posredujejo prostovoljno. Pri tem jim zagotavljamo, da imajo kadarkoli pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja ali izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanje. Uporabnika osebnih podatkov sta Andragoški center RS ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. V skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/2007) je za zbirko osebnih podatkov o strankah na Ljudski univerzi Murska Sobota  vzpostavljena Zbirka osebnih podatkov o strankah. Upravljalec zbirke osebnih podatkov je  Ljudska univerza, Slomškova ulica 33, 9000 Murska Sobota.

 

Povezava do spletne strani OU (Organa upravljanja)