Srečanje partnerjev v okviru projekta Erasmus+ SenSyn

 
 

V prejšnjem tednu smo se partnerji projekta 🇪🇺 Erasmus+ Senior Synergy: Empowering Lifelong Learning and Healthy living through Community Events (SenSyn) oz. Sinergija starejših: Spodbujanje vseživljenjskega učenja in zdravega življenja z dogodki v skupnosti (SenSyn), srečali na partnerskem sestanku v Varaždinu.

 

Na sestanku smo pregledali že izvedene aktivnosti in oblikovali načrt za razvoj izobraževalnih programov, ki jih bomo oblikovali v naslednjih mesecih.

 

Projekt lahko spremljate tudi na naslednjih kanalih:

 

Spletna stran projekta - https://www.sensyn.si/
 
Projekta stran Erasmus plus - SenSyn Erasmus+