SSU – Središče za samostojno učenje

V središčih za samostojno učenje (SSU) lahko odrasli samostojno pridobivajo, utrjujejo in nadgrajujejo svoje znanje. Učenje poteka samostojno, udeležencem  pa pri izbiri učnih gradiv in načina učenja pomagajo strokovno usposobljeni svetovalci. V SSU so na voljo gradiva za samostojno učenje, sodobna učna tehnologija ter strokovna pomoč osebja v SSU.

V središčih se odrasli lahko učijo različnih vsebin kot so npr. računalništvo, različni tuji jeziki, slovenski jezik, matematika ter mnoge druge zanimive vsebine. Učijo se s pomočjo gradiv za samostojno učenje (CD/DVD, priročniki, učbeniki, spletna gradiva ipd.), pri učenju pa lahko uporabljajo tudi različne leksikone, slovarje in druge učne pripomočke.

 

Uporaba učilnice in opreme Središča za samostojno učenje je za udeležence BREZPLAČNA

 

Več informacij na : 02/536-15-66, 051-367-002 ali mitja.peterka@lums.si

 

Portal Središča za samostojno učenje https://portalssu.acs.si/

 

 

 

BZ – Borza znanja   

Je informacijsko središče, v katerem zbiramo, urejamo in posredujemo podatke o ljudeh, ki znanje iščejo, in o ljudeh, ki znanje ponujajo. Podatkovna baza se dnevno polni in daje uporabnikom velike možnosti uporabe v smislu izmenjave ponudb in povpraševanja različnih znanj.

Sistem in Mreža borz znanj Slovenije je edinstven primer v svetu, v katerega se brezplačno vključujejo ponudniki in iskalci znanja že od leta 1992. Borza znanja je torej posrednik med ponudniki in uporabniki. Ponudniki znanja ne morejo biti pravne osebe, temveč zgolj fizične osebe, lahko pa so pravne osebe uporabniki. Predmet ponudbe in povpraševanja predstavljajo znanja, vedenja, veščine in spretnosti z najrazličnejših področij. Borza znanja zagotavlja le informacije o ljudeh, ne preverja pa kakovosti njihovega znanja, prav tako je oddolžitev ponudnikom znanja zasebna stvar obeh uporabnikov Borze znanja.

Borza znanja je projekt razvit na Andragoškem centru RS in predstavlja del širše zastavljenega projekta Središče za pospeševanje samostojnega učenja. Cilj projekta je širjenje različnega znanja po neformalni poti.

Več informacij na : 02/536-15-66, 051-367-002  ali mitja.peterka@lums.si

Spletna stran BZ http://www.borzaznanja.si/