Tedni vseživljenjskega učenja 2022 (9. maj – 12. junij 2022)

 

TVU oz. Tedni vseživljenjskega učenja potekajo že 27. leto zapored ob podpori MIZŠ Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in so najvidnejša promocijska kampanja na področju izobraževanja in učenja v Sloveniji. Projekt usklajujejo na Andragoškem centru Slovenije (ACS) in ga prirejajo v sodelovanju s stotinami ustanov, skupin in posameznikov po vsej državi in tudi onkraj naših meja. Projekt soustvarjamo vsi - koordinatorji, izvajalci, udeleženci. Skupaj prispevamo k udejanjanju slogana ‘Slovenija, učeča se dežela’.

 

Kdaj bodo potekali TVU 2022?
Tedni vseživljenjskega učenja bodo letos potekali v spomladanskem terminu, in sicer od 9. maja 2022 do 12. junija 2022. Nacionalna otvoritev bo organizirana 6. maja 2022 v Celju.

 

V sredo, 25. maja 2022, bo organizirana Parada učenja, ki je najodmevnejši dogodek v sklopu TVU. Izvaja se po celotni Sloveniji na isti dan. Vabimo vas, da se ga udeležite - kot izvajalci ali obiskovalci. Izvajalci imate priložnost, da se širši publiki predstavite s svojimi aktivnostmi.

 

TVU vsako leto zaznamujejo najrazličnejše akcije oz. teme. V letu 2022 so bile izbrane:

 

o Učenje je življenje – naj krepi in radosti! – krovna tema TVU/PU 2022: #učenjeJEživljenje

Evropsko leto mladih 2022: #EvropskoLetoMladih

o Starajoča se družba in medgeneracijsko povezovanje: #starejši #medgeneracijsko

o Digitalna preobrazba družbe: #digitalnapreobrazba

o Beremo skupaj – za znanje in zabavo! #beremoskupaj

o Zelena prihodnost – globalno in lokalno: #zelenaprihodnost #trajnostnirazvoj

o Učenje in kultura – z roko v roki: #učenjeinkultura

o Vključenost, izzivi večkulturnosti in dejavno državljanstvo: #vključenost #večkulturnost

o Zdrav duh v zdravem telesu: #zdravduhvzdravemtelesu

 

Skupne akcije/teme gostujočih mrež/projektov:

o Dan za kakovost: #DanZAkakovost #ACS2022

o Spoznaj spretnosti – zaglej nove priložnosti!: #SVOS #spoznajspretnosti #ACS2022

 

Sodelovanje na TVU 2022
K sodelovanju vabimo vse izvajalce, ki bi želeli v sklopu TVU promovirati vseživljenjsko učenje s svojimi dejavnostmi. Trudili se bomo, da boste dobili vse informacije glede prijave dogodkov, usmerjanja, usklajevanja dejavnosti in prireditev, zagotavljanja skupnega promocijskega gradiva in medijsko promocijo. Vsak prijavljen izvajalec mora v sklopu sodelovanja na TVU izvesti najmanj eno brezplačno prireditev v obdobju od 9. maja do 12. junija 2022. 

 

Za vsa dodatna vprašanja glede TVU 2022 smo na voljo na elektronski pošti gorazd.rituper@lums.si ali telefonski številki 064 272 242.