Tedni vseživljenjskega učenja (TVU) so najvidnejša promocijska kampanja na področju izobraževanja in učenja v Sloveniji. Projekt usklajujejo na Andragoškem centru Slovenije (ACS) in ga prirejajo v sodelovanju s stotinami ustanov, skupin in posameznikov po vsej državi pa tudi onkraj naših meja. Z njim opozarjajo na vseprisotnost pa tudi pomembnost učenja – v vseh življenjskih obdobjih in za vse vloge, ki jih posameznik v svojem življenju prevzema kot posameznik, udeleženec na trgu dela ter član različnih skupnosti. Vsi, ki projekt soustvarjamo, bodisi v vlogi izvajalcev prireditev bodisi kot udeleženci, prispevamo k udejanjanju slogana ‘Slovenija, učeča se dežela’. TVU je član mednarodnega gibanja festivalov učenja.  

Več o tednih vseživljenjskega učenja si lahko preberete na uradni spletni strani TVU.

 

 

OTVORITEV TVU 2023

Letošnja otvoritev TVU 2023 bo potekala v petek, 12. 5. 2023, ob 11. uri v Dvorani prve slovenske vlade v Ajdovščini.

Na otvoritev se lahko prijavite tukaj, prijave sprejemajo do 27. aprila 2023.

 

SKUPNE AKCIJE/TEME V TVU 2023

 

 • Evropsko leto spretnosti – krovna tema TVU/PU 2023
 • Učenje je življenje – naj krepi in radosti!
 • Beremo skupaj – za znanje in zabavo!
 • Zelena in digitalna preobrazba družbe
 • Starajoča se družba in medgeneracijsko povezovanje
 • Učenje in kultura – z roko v roki
 • Zdrav duh v zdravem telesu
 • Vključenost in izzivi večkulturnosti (ranljivi za ranljive)
 • Osebne (čustvene) in medosebne spretnosti
 • Državljanske spretnosti
 • Medijska pismenost.

Skupne akcije/teme gostujočih mrež/projektov:

 • Dan za kakovost
 • Finančno pismen.si, ni te strah prihodnosti

 

Ljudska univerza Murska Sobota bo tudi v TVU 2023 sodelovala kot območni koordinator in skrbela za promocijo vseživljenjskega učenja.

V primeru, da bi želeli sodelovati z nami, nam prosimo to sporočite po elektronski pošti gorazd.rituper@lums.si ali 064 272 242.

Prijavnico prireditev si lahko prenesete tukaj (PRIJAVNICA TVU 2023), jo nato izpolnite in pošljete nazaj na prej navedeni elektronski naslov.

 

 

 

PARADA UČENJA 

 

Najodmevnejši dogodek Tednov vseživljenjskega učenja, ki se sočasno odvija v 15 krajih po Sloveniji, je Parada učenja. Ta bo letos potekala v sredo, 24. maja 2023, predvidoma od 9.00 do 14.00 v Murski Soboti.

V primeru, da bi želeli predstaviti svojo organizacijo in delo, lahko to storite na eni izmed stojnic, ki bodo postavljene v mestnem jedru. Prijave sprejemamo na darja.blagic@lums.si ali telefonski števili 064 272 242.

V TVU sodelujejo številne organizacije, ustanove, interesne skupine in posamezniki, ki so pripravljeni v času TVU izpeljati različne dogodke, ki promovirajo vseživljenjsko učenje. Za zagotavljanje čim večje dostopnosti prireditev so te za vse udeležence brezplačne.

Več o sodelujočih organizacijah si lahko preberete tukaj.

 

PROGRAM PARADE UČENJA V MURSKI SOBOTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDIJSKA PROMOCIJA

 

Promocijo TVU širimo po različnih medijskih kanalih - radio, spletna televizija, youtube kanali, splet, socialna omrežja, časopis.

Delujemo na socialnih omrežjih Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, TikTok.

Glavna ključnika (# hashtag) TVU v letu 2023 za socialna omrežja sta #TVU2023 in #TVU28let.

 

Ključniki Ljudske univerze Murska Sobota so LUMS in LUMS1960. Delujemo naslednjih kanalih:

 

Ostali ključniki posameznih akcij:

 

#Paradaučenja2023

 

Skupne akcije/teme TVU 2023:

#EvropskoLetoSpretnosti #ELS2023 #EuropeanYearofSkills #EYS2023

#učenjeJEživljenje #MočinRadostUčenja

#beremoskupaj

#digitalnapreobrazba

#starejši #medgeneracijskopovezovanje

#učenjeinkultura

#zdravduhvzdravemtelesu

#vključenost #večkulturnost

#čustvenespretnosti

#državljanskespretnosti

#medijskapismenost

 

Skupne akcije/teme gostujočih mrež/projektov:

#DanZAkakovost #ACS2023

#fpoACS #finančnapismenost #ACS2023

 

 

POTRDILA O SODELOVANJU

 

Za sodelovanje v projektu TVU lahko Andragoški center Slovenije izda posameznikov potrdila o sodelovanju v projektu, ki so dveh vrst:

− potrdila, namenjena posameznikom, zaposlenim na področju vzgoje in izobraževanja (točke za napredovanje v nazive),
− splošna potrdila posameznikom o sodelovanju v projektu TVU.

Več o potrdilih si lahko preberete na uradni strani TVU.