TVU aktivnosti skozi video vsebine

 

Objavljamo nagrajence Andragoškega centra Slovenije iz preteklih let:

 

 

Mestna občina Murska Sobota, dobitnik priznanja 1999

 

Pri Mestni občini Murska Sobota se zavedajo, da kakovost življenja lahko merimo tudi z možnostmi pridobivanja najrazličnejših znanj. Izobrazbena struktura prebivalcev v občini je izrazito neugodna. Več kot 50 odstotkov iskalcev zaposlitve ima končano le osnovno šolo. Občina seveda leži na območju z močnim kmetijskim zaledjem. Manj industrijske proizvodnje pomeni tudi manj možnosti za zviševanje izobrazbene ravni: ljudje so ostajali doma in se niso izobraževali. V občini se po besedah Antona Slavica, župana, tega dejstva dobro zavedajo, in ker vedo, da se na hitro tega ne da spremeniti, si prizadevajo, da bi z dolgoročnejšimi usmeritvami takšen neugoden položaj izboljšali.

 

 

 

 

Območna obrtno podjetniška zbornica Murska Sobota, dobitnik priznanja 2001

 

Posebno uspešna so izobraževalna srečanja v obliki delavnic, na katerih udeleženci pridobivajo nova znanja in se – pod vodstvom strokovnjakov, preizkušenih v mednarodnem poslovnem prostoru – uče reševati primere, vzete iz lastnih podjetij. Območna obrtna zbornica Murska Sobota prejme priznanje za izjemne uspehe pri izvajanju programov usposabljanja brezposelnih ter izobraževanja obrtnikov in podjetnikov, s čimer je zagotovila nove kvalifikacije in zaposlitve, večjo konkurenčnost prekmurskega drobnega gospodarstva, poslovna prodornost in samozavest podjetnikov, dvig izobrazbene ravni, predvsem pa čedalje večja povezanost socialnih partnerjev in pripravljenost za skupno doseganje zastavljenih ciljev. Zbornica s 1327 člani je zasnovana kot servis drobnega gospodarstva na območju 12 prekmurskih občin. Njena naloga je zlasti svetovanje v davčnih in delovno-pravnih vprašanjih ter zastopanje interesov področja nasproti državi. Zato je prevzemanje pobud na polju izobraževanja toliko bolj spoštovanja vredno. V sodelovanju s šolami, podjetji in območnim zavodom za zaposlovanje je začela zbornica izvajati nekatere že opuščene programe usposabljanja za poklice: zidar, tesar, mizar in inštalater strojnih naprav, po katerih je še vedno povpraševanje. Kazalec uspešnosti projekta je zaposlenost večine kandidatov, ki so izobraževanje uspešno končali. Poseben program usposabljanja je namenjen obrtnikom in podjetnikom za lažje spremljanje novosti v zakonodaji, za uspešnejše trženje in boljše poslovne stike. Najuspešnejša so izobraževalna srečanja v obliki delavnic, na katerih udeleženci pridobivajo strokovno-teoretična pa tudi nova praktična znanja. Pod vodstvom strokovnjakov, preizkušenih v mednarodnem poslovnem prostoru, se uče reševati primere, vzete iz lastnih podjetij.