TVU aktivnosti skozi video vsebine

 

 

Ta teden predstavljamo Splošno gradbeno podjetje POMGRAD d.d., dobitnik priznanja ACS za prizadevanja in dosežke na področju vseživljenjskega učenja 2015.

 

 

O pomenu vseživljenjskega učenja nam je vodja kadrovsko splošnega oddelka: Alenka Samec, univ.dipl.prav. povedala:

Pomgrad se ves čas zaveda, da je znanje eno izmed pomembnih sredstev v podjetju, ki je skrita v zaposlenih. Naloga HRja je odkriti znanje zaposlenih in poskrbeti za razširitev le tega po podjetju ter zaposlene vzpodbuditi, da svoje znanje delijo z drugimi.  Imamo zelo raznovrstno strukturo zaposlenih, z različnimi izobrazbami in znanji, ter se zavedamo, da zaposlenim določena znanja lahko ponudimo preko dodatnih izobraževanj v sklopu naše Akademije Pomgrad, kjer je poudarek na znanjih, ki jih rabijo zaposleni na delovnih mestih v sistemu Pomgrad. Tak način izobraževanja poteka večkrat tudi na način, da zaposleni zaposlenim predstavijo določene teme, prakse, tako mlajši starejšim kot obratno ter na ta način dosežemo medsebojno sodelovanje več generacijskih skupin. Vrednost medgeneracijskega sodelovanja vsekakor ne sme biti podcenjena in ne smemo pustiti, da bi prišlo do medgeneracijskega prepada, za to bomo še naprej v podjetju vzpodbujali, da tako starejši kot mlajši delijo svoje znanje med sodelavci.