TVU aktivnosti skozi video vsebine

Predstavljamo “Učeče se” – nagrajence Andragoškega centra Slovenije za izredne učne dosežke in bogatitev lastnega znanja, ki izhajajo iz ranljivih skupin oziroma so z njimi povezani.

 

1. Programa OTI Erbija – oblikovalke tekstilnih izdelkov z elementi tradicionalne tekstilne dediščine, ki so ga obiskovale predvsem starejše ženske, po izgubi službe v tovarni MURA in za svoje kreativne učne dosežke dobile nagrado za leto 2012.

 

2. »Učeče se« pripadnike romske skupnosti,  

– Jožek Horvat Muc (2002) – romski aktivist, dolgoletni predsednik Zveze Romov, pobudnik številnih pomembnih premikov in izboljšav v zasebnem in javnem življenju prekmurskih in slovenskih Romov

 

     

 

 

 

– Tina Horvat (2004), mamica in odgovorna mlada ženska, ki se je ob družini podala na izobraževalno pot ter od zaključka OŠ prišla do poklica

     

 

 

– Nataša Horvat (2018), priseljena Rominja, ki se je z 19 leti odločila poskrbeti zase in za svojo skupnost 

     

 

 

– Skupina PoMoč (2011) – skupina za brezplačne pomoči in podpore za prebivalce Pomurske regije, ki je zbrala in objavila kontakte vseh institucij, ki so podpore potrebnim na voljo v našem lokalnem okolju 

     

 

 

3. Pogovor v okviru Parade učenja 2020: Trajnostno – za dobro človeka in narave.